Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Bakalářské a diplomové práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditovaná zařízení

1) Akreditované zařízení - lyžování, windsurfing

  1. instruktorů školního lyžování, cvičitelů a učitelů lyžování s mezinárodní platností na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb. a členství v INTERSKI ČR.
  2. KTVS na základě aplikace výše uvedeného zákona uděluje oprávnění cvičitele windsurfingu licence B, C.

Pravidla pro získání kvalifikací lyžařských pedagogů (licence AZ lyžování KTVS PF JU)

 

Odpovědný pracovník: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

               

 

2) Akreditované zařízení pro snowboarding

Odpovědný pracovník: PhDr. Radek Vobr, Ph.D.

 

3) Akreditované zařízení "WELLNESS" pro přípravu "instruktorů aerobiku", "cvičitelů zdravotní tělesné výchovy" a "sportovních a rekondičních masérů mimo oblast zdravotnictví"

Odpovědní pracovníci: PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 

4) Akreditované zařízení pro školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky

Odpovědný pracovník: PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

 

5) Akreditované zařízení pro získání licence instruktora cykloturistiky

Odpovědný pracovník: PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

 

6) Akreditované zařízení pro školení Instruktorů funkčního australského tréninku - IFAT

Odpovědný pracovník: Mgr. Petr Požárek

 

7) Akreditované zařízení pro školení "Plavčík / Záchranář III."

Odpovědný pracovník: Mgr. Dominika Hýsková

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman