Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Bakalářské a diplomové práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro získání licence instruktora cykloturistiky při katedře tělesné výchovy a sportu JU Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů cykloturistiky na JU PF KTVS vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je JU PF KTVS jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

 

Informace AZ cykloturistiky 2012 o získání licence instruktor cykloturistiky pro studenty oboru tělesná výchova a sport Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity (stáhnout .pdf)

 

Garant:
PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
Lektorský sbor:
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.
PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Používaná symbolika:
AZ JU PF KTVS České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity.
Vydávané doklady:
AZ JU PF KTVS vydává legitimace instruktora cykloturistiky, schváleného typu a velikosti. Na přední straně legitimace je vyznačena JU PF KTVS a znak JU. Doba platnosti průkazek je trvalá.
Organizace vzdělávací akce:
 1. Aktivní účast a splnění zápočtových požadavků na sportovních kurzech cykloturistiky pro oborovou tělesnou výchovu, případně pro obor NŠ, nebo na kurzech obdobného rozsahu a zaměření pořádaných v rámci PF.
 2. Kurzy cykloturistiky jsou primárně určeny pro studenty 1. ročníku oboru tělesná výchova, dále pro studenty 1. stupně NŠ, ale mohou se jich zúčastnit i další zájemci o licenci.
 3. Předpokladem pro udělení licence instruktora cykloturistiky je povinná účast na přednáškách na těchto kurzech.
 4. Zájemce získá licenci instruktora cykloturistiky a osvědčení bez omezení platnosti.
 5. Je možno si zapsat Sportovní kvalifikaci na KTVS a na základě absolvování kurzu a splnění zápočtových požadavků získat licenci a 5 kreditů.
 6. Poplatek za udělení kvalifikace instruktor cykloturistiky je 600 Kč. Tento poplatek je nutno zaplatit v pokladně Pedagogické fakulty na v.s. 91103.
 7. Fotografii (na zadní straně jméno), je třeba s příslušným dokladem o zaplacení odevzdat na: KTVS PF JU - Gustav Bago (e-mail: bago@pf.jcu.cz)
  Tel.: 387 773 182, 724 379 527
  Na Sádkách 2/1
  370 05 České Budějovice
Obsahová náplň:

Teorie (všeobecná část):
pokyny MŠMT ČR pro pořádání sportovních kurzů, organizace a vedení výuky/kurzu cykloturistiky, bezpečnost, právní ochrana, metodické postupy při výuce, technika jízdy na kole, materiál, oprava a údržba kola, první pomoc, traumatologie (může být účastníkům uznána s ohledem na jejich dosavadní vzdělání), orientace s mapou, značení cyklotras, plánování výletů, ekologie

Praxe:
dokonalé zvládnutí pohybových dovedností potřebných pro jízdu na kole, jízda ve skupině, jízda v terénu, překonávání překážek, jízda ve městě, oprava a údržba kola, praktické vedení cykloturistického kurzu

Materiální, technické a finanční zabezpečení:

 • počet účastníků min. 6, max. 30 (jedna skupina)
 • Vlastní kolo (dobrý technický stav), cyklistická přilba
 • průkazky, literaturu, evidenci o absolvování kurzu zajistí AZ cykloturistiky KTVS PF JU

 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
vedoucí AZ cykloturistiky

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman