Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Pravidla pro získání kvalifikací lyžařských pedagogů (lyžařské licence vydávané AZ lyžování KTVS PF JU) platná od 1. 12. 2011

O vystavení kvalifikace Instruktor školního lyžování mohou požádat:

  1. Posluchači oborového studia TV (učitelství TV pro SŠ a ZŠ a jednooborového bakalářského studia TVS), kteří absolvovali s uspokojivými výsledky lyžařský kurz 1. roč. LTV1B, nebo všichni studenti tohoto studia, kteří absolvovali kurz LTV2B, nebo všichni studenti tohoto studia, kteří úspěšně složili závěrečnou soubornou zkoušku z lyžování ve 3. roč. - LTV3B. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 500,- Kč.
  2. Posluchači studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří absolvovali s uspokojivými výsledky základní i specializovaný lyžařský kurz KLYP + KLYP 2. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 500,- Kč.
  3. Ostatní studenti JU PF pouze po absolvování specializovaných kurzů pro získání lyžařských kvalifikací pořádaných každoročně AZ lyžování, nebo dalších určených kurzů KTVS. Studenti, kteří budou mít řádně zapsán určený lyžařský kurz (prokáží se při přihlášení u sekretářky KTVS zapsáním těchto kurzů v indexu), zaplatí pouze 50 % ceny školného a licence (pro sezonu 11/12 tedy 950,- Kč). Zároveň jim mohou být tyto kurzy uznány a započteny do indexu a STAG.
  4. Posluchači oboru výchova ke zdraví po absolvování kurzů KPAZ 1 a KPAZ 2 a splnění zkušebních požadavků stanovených pro tuto kvalifikaci. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 500,- Kč.

O vystavení kvalifikace Instruktor lyžování mohou požádat:

  1. Posluchači oborového studia TV (učitelství TV pro SŠ a ZŠ a jednooborového bakalářského studia TVS), kteří absolvovali s uspokojivými výsledky lyžařské kurzy 1. roč. LTV1B a 2. roč. LTV2B, nebo všichni studenti tohoto studia, kteří úspěšně složili závěrečnou soubornou zkoušku z lyžování ve 3. roč, - LTV3B. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 750,- Kč.
  2. Posluchači studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří absolvovali s uspokojivými výsledky základní i specializovaný lyžařský kurz KLYP + KLYP 2. + další určený KTVS vypsaný kurz lyžování v zahraničí. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 750,- Kč.
  3. Ostatní studenti JU PF pouze po absolvování 2 určených specializovaných kurzů pořádaných KTVS a složení teoretických a praktických zkoušek. Studenti, kteří budou mít řádně zapsán kurz do STAG, zaplatí pouze 50 % ceny školného a licence (pro sezonu 11/12 tedy 950,- Kč). Zároveň jim mohou být tyto kurzy uznány a započteny do indexu a STAG.
  4. Posluchači oboru výchova ke zdraví po absolvování kurzů KPAZ 1 a KPAZ 2 + dalšího určeného kurzu lyžování KTVS vypsaného v zahraničí (LTV2B nebo KCVH) a splnění zkušebních požadavků stanovených pro tuto kvalifikaci. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 750,- Kč.

O vystavení profesionální kvalifikace Cvičitel lyžování vyžadované živnostenskými úřady pro vystavení živnostenského listu nebo pro jinou samostatnou, či řídící činnost, nebo činnost odborného garanta v oblasti lyžování, mohou požádat posluchači oborového studia TV (TV pro SŠ a ZŠ a jednooborového bakalářského studia TVS), kteří získali při závěrečné souborné zkoušce z lyžování - LTV3B známku výborně a výborně-. Za vystavení licence zaplatí v roce 2012 poplatek 1 500,- Kč.
Studenti ostatních aprobací a studijních oborů mohou získat tuto kvalifikaci pouze po absolvování 3 speciálních kurzů AZ lyžování KTVS PF JU a složení předepsaných teoretických a praktických zkoušek.

Profesionální lektorskou kvalifikaci vyššího typu - Učitel lyžování, mohou získat pouze držitelé kvalifikace Cvičitel lyžování po 2 letech praxe, absolvování dalších předepsaných specializačních kurzů, složení předepsaných teoretických a praktických zkoušek a obhájení diplomové, nebo bakalářské práce, respektive specializační práce s lyžařskou tématikou.

V Č. Budějovicích 21. 11. 2011

 

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí AZ lyžování a vedoucí KTVS PF JU

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman