Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

WELLNESS - Akreditované zařízení KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity

Osvědčení "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy"

Cílem kurzu je využít získané teoretické a praktické znalosti studentů pedagogické fakulty oboru tělesná výchova, tělesná výchova a sport. Tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby studenti získali ucelenou informaci o práci cvičitele zdravotní tělesné výchovy. Podmínkou pro získání osvědčení "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" je úspěšně absolvovat 3, popř. 4 úrovně vzdělávání (I - všeobecný základ, II - specializaci v oblasti zdravotní tělesné výchovy a III, popř. IV - dovednostní úroveň, potvrzení o absolvování jednotlivých úrovní získáte u Mgr. Dominiky Hýskové, e-mail: hyskova@pf.jcu.cz):

Tělesná výchova pro jednooborové, dvouoborové studium a tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

 1. zkouška z Anatomie člověka, Fyziologie člověka (ANA2, FYČBS),
 2. zápočet ze Zdravotní TV 1 (ZTV1), zkouška ze Zdravotní TV 2 (ZTV2), klasifikováno výborně nebo velmi dobře
 3. cvičení o rozsahu 14 hodin (Výběrová zdravotní TV - ZTVV, powerjoga - PWJV či pilates - PTLV) a příprava zadaných 3-ti lekcí ze zdravotní tělesné výchovy (ZTVV, PWJV, PTLV)

magisterský studijní program učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 1. zkouška z Biologie dítěte, zápočet z Motoriky dítěte
 2. zápočet ze Zdravotní TV 1 (ZTV1), zkouška ze Zdravotní TV 2 (ZTV2), klasifikováno výborně nebo velmi dobře
 3. absolvování kurzu Wellness (KWEL)
 4. cvičení o rozsahu 14 hodin (Výběrová zdravotní TV - ZTVV, powerjoga - PWJV či pilates - PTLV) a příprava zadaných 3-ti lekcí ze zdravotní tělesné výchovy (ZTVV, PWJV, PTLV)

ostatní studijní obory

 1. Kurz všeobecného základu (z oblasti anatomie, fyziologie čl., první pomoci)
 2. zápočet ze Zdravotní TV 1 (ZTV1), zkouška ze Zdravotní TV 2 (ZTV2), klasifikováno výborně nebo velmi dobře
 3. absolvování kurzu Wellness (KWEL)
 4. cvičení o rozsahu 28 hodin (Výběrová zdravotní TV - ZTVV, powerjoga - PWJV či pilates - PTLV) a příprava zadaných 3-ti lekcí ze zdravotní tělesné výchovy (ZTVV, PWJV, PTLV)

další informace na malatova@pf.jcu.cz

 

Poplatky za udělení kvalifikací:

 • Poplatek za udělení osvědčení "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" a rozšiřující výuku je 1.000 Kč.

 

Obsahová náplň

Teorie (všeobecná část): Teoretická část je organizována formou přednášek. Úkolem je získat odborné teoretické informace o jednotlivých druzích zdravotního oslabení z hlediska lékařského a didaktického. Zdravotně oslabení jedinci jsou ve všech věkových kategoriích a cíleně zaměřená pohybová aktivita je pro ně jednou ze základních životních potřeb. Úkolem zdravotní tělesné výchovy je odstranit pohybové a funkční nedostatky organismu, vytvořit správné pohybové návyky, zlepšit celkový stav, upevnit správné držení těla, připravit organismus k většímu zatížení podle druhu oslabení, vytvořit u cvičenců trvalý zájem o pohybovou aktivitu, umožnit návrat do normální tělesné výchovy.

Praxe: Úkolem je naučit se diagnostické metody funkčního stavu pohybového aparátu a správného provádění vyrovnávacího procesu ve vztahu k jednotlivým druhům zdravotního oslabení. Student získá teoretické a praktické dovednosti při výběru a realizaci kompenzačních cvičení na základě kineziologické analýzy pohybu.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman