Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

WELLNESS - Akreditované zařízení KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity

Organizace kurzu: Minimální hodinová dotace kurzů stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin.

Pro udělování kvalifikace "Instruktor aerobiku", "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy", "Masér pro sportovní a rehabilitační masáž mimo oblast zdravotnictví" je nutné absolvovat tři bloky vzdělávání a praxe:

  • První blok - základ: obsahuje nezbytné základní znalosti z oblasti anatomie, fyziologie člověka a tělesných cvičení a první pomoci a určitou vlastní cvičební praxi. První blok absolvují studenti učitelství tělesné výchovy, tělesné výchovy a sportu, učitelství pro 1. stupeň ZŠ v rámci svého studijního programu úspěšným absolvování předepsaných předmětů (viz tabulky u jednotlivých kvalifikací). Ostatní účastníci první blok absolvují v třídenním intenzivním kurzu spolu s doporučenými studijními materiály a okruhy pro následné přezkoušení. Potřebnou cvičební praxi splní v rámci výběrové tělesné výchovy. "Osvědčení o absolvování všeobecného základu (oblast anatomie, fyziologie člověka a první pomoc)" s časovou dotací 42 hodin.
  • Druhý blok - specializace: představuje osvojení speciálních znalostí a dovedností v oboru. Druhý blok absolvují studenti úspěšným splněním předmětů předepsaných pro příslušné kvalifikace (viz tabulky u jednotlivých kvalifikací).
  • Třetí blok - praxe: spočívá v osvojení si dovedností potřebných pro praxi při využívání získané kvalifikace. Tento závěrečný blok absolvují studenti dle podmínek předepsaných jednotlivými kvalifikacemi (viz tabulky u jednotlivých kvalifikací).

    Průkaz pro potvrzení o absolvování dovednostního stupně (třetího bloku - praxe) vydává Mgr. Dominika Hýsková KTVS vchod 3, č. 3, tel.: 387 773 178, e-mail: hyskova@pf.jcu.cz. Poplatek za průkaz je 150,- Kč. Průkaz obsahuje potvrzení o absolvování 14 lekcí. Bakalářskému studijnímu programu TVS, magisterskému studijnímu programu učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ a magisterskému studijnímu programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ postačí jeden průkaz o 14 hodinové dotaci. Ostatní obory mají za povinnost absolvovat 28 lekcí, tudíž potřebují průkazy dva o celkové 28 hodinové dotaci.

 

Materiální, technické a finanční zabezpečení, poplatky za udělení kvalifikací, lektorské sbory a náplně kvalifikací jsou specifikovány samostatně u jednotlivých osvědčení, které uděluje WELLNESS - Akreditované zařízení.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman