Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

WELLNESS - Akreditované zařízení KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity

Licence "Instruktor aerobiku"

Akreditovaná licence "Instruktor aerobiku" platí pro komerční, školská a zájmová zařízení. Cílem kurzu je využít získané teoretické a praktické znalosti studentů PF JU, tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby studenti získali ucelený komplex informací o činnostech instruktora aerobiku.

Podmínkou pro získání licence je úspěšné absolvování všech úrovní kurzu včetně závěrečného přezkoušení.

Držitel licence "Instruktor aerobiku" má nárok na vystavení Osvědčení k vystavení Živnostenského listu

 

Plakát ke stažení (.pdf)

 

Garant:

Mgr. Petra Fišerová (absolventka FTVS UK Praha, certifikovaná instruktorka aerobiku, bodystylingu, pilates techniky cvičení na podložkách, 15 let praxe v oboru)

 

Lektorský sbor:

Mgr. Petra Fišerová
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

 

Používaná symbolika:

AZ JU PF KTVS České Budějovice používá symboliku Jihočeské univerzity, razítko JU Pedagogické fakulty.

 

Vydávané doklady:

AZ JU PF KTVS vydává "Osvědčení o odborné způsobilosti" označené symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem JU PF.

 

Evidence licencí a osvědčení:

Udělení všech osvědčení je evidováno v evidenci udělených kvalifikací a osvědčení JU PF KTVS, kde je zaznamenáno jméno a příjmení držitele licence, jeho datum narození, datum udělení kvalifikace.

 

Podmínky získání licence "Instruktor aerobiku":

studenti jednooborové a dvouoborové TV
A. Anatomie člověka I 28 hodin
  Zdravotní TV I 28 hodin
  Základy aerobiku 14 hodin
  Základy aerobiku II 28 hodin
B. Výběrový aerobik 14 hodin
  Výběrový bodystyling 14 hodin
C. Víkendový kurz - aerobik 16 hodin
  Víkendový kurz - bodystyling 16 hodin
    158 hodin
     
studenti magisterského programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
A. Biologie dítěte 28 hodin
  Didaktika tělesné výchovy a jednotlivých sportovních disciplín II 56 hodin
  Zdravotní TV I 28 hodin
B. Výběrový aerobik nebo bodystyling 14 hodin
C. Víkendový kurz - aerobik 16 hodin
  Víkendový kurz - bodystyling 16 hodin
    158 hodin

 

Závěrečné zkoušky:

teorie - písemný test
praxe - praktická ukázka vedení lekce aerobik mix a bodystyling + písemná příprava této lekce

 

Materiální a technické zabezpečení:

Víkendové kurzy probíhají v prostorách KTVS PF JU (H2).

 

Cena:

pro studenty JCU obor tělesná výchova a sport (jednooborové a dvouoborové) ... 4.500,- Kč
Platba musí být uhrazena na účet 104725778/0300, VS 910 96, SS - RČ, bankovním převodem, na pokladně PF nebo složenkou na poště. Doklad o platbě předložte společně s přihláškou.

pro studenty JCU magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ ... 4.500,- Kč
Platba musí být uhrazena na účet 104725778/0300, VS 910 96, SS - RČ, bankovním převodem, na pokladně PF nebo složenkou na poště. Doklad o platbě předložte společně s přihláškou.

 

Minimální počet přihlášených: 5

 

Uzávěrka přihlášek: 8. dubna 2016

(místo je rezervováno až po provedení platby na pokladně)

Přihláška ke stažení (.doc)

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Fišerová - pfiserova@pf.jcu.cz

 

Aktuální termíny víkendových kurzů:

16. 4. - 17. 4. 2016
30. 4. - 1. 5. 2016

(změna termínů vyhrazena)

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman