Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

WELLNESS - Akreditované zařízení KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity

"Osvědčení o absolvování všeobecného základu"
(anatomie a fyziologie člověka a první pomoc)

Jedná se o 3-denní intenzivní kurz v rozsahu 30 hodin, kde studenti budou seznámeni s nezbytnými základy anatomie a fyziologie člověka a se zásadami první pomoci. Dále obdrží okruhy otázek pro následné přezkoušení a odkazy na povinnou a doporučenou literaturu.

Kurz s přezkoušením je organizován ve vypsaném termínu (1× ročně) - přihlášky a informace na malatova@pf.jcu.cz.

 

Poplatky za udělení kvalifikací:

 • Poplatek za udělení "Osvědčení o absolvování Kurzu všeobecného základu (z oblasti anatomie, fyziologie člověka a první pomoci) s časovou dotací 28 hodin" a poskytnutou výuku je pro studenty JU 1.500 Kč.

Kurz všeobecného základu proběhne od 6. do 8. května 2011, zkouška pak 13. 5. 2011

 

 1. Pohybová soustava - kosti obecně
 2. Pohybová soustava - svaly obecně
 3. Pohybová soustava - spojení kostí obecně
 4. Kosti a svaly horní končetiny
 5. Kosti a svaly dolní končetiny
 6. Páteř a svaly zad
 7. Kosti a svaly hrudníku a svaly břicha
 8. Lebka a svaly hlavy a krku
 9. Nervová soustava
 10. Kardiovaskulární soustava
 11. Dýchací soustava
 12. Vylučovací soustava
 13. Trávicí soustava
 14. Endokrinní soustava
 15. Smyslová soustava
 16. Krev
 17. Termoregulační mechanismy
 18. Únava a regenerace organismu
 19. Výživa
 20. Pitný režim
 21. Fyzické zatížení - adaptace a regulace
 22. Fyziologické aspekty a zdravotní rizika při tělesné zátěži dětí, žen a starších osob
 23. Srdečně - cévní systém při zatížení
 24. Svalový a pasivní pohybový systém při pracovním zatížení
 25. Metabolické cesty při zátěži
 26. Obecné zásady poskytování první pomoci. Neodkladná resuscitace u dospělých osob a u dětí.
  • rozdělení první pomoci, postup při poskytování první pomoci, posouzení situace, vyšetření postiženého, přivolání odborné pomoci, zajištění trvalého dohledu a záznamu informací, zajištění transportu
  • postup a pořadí úkonů, rozpoznání zástavy dechu a oběhu, uvolnění dýchacích cest, stlačování hrudníku, umělé dýchání, poměr stlačování hrudníku a umělého dýchání, pomůcky pro dýchací cesty a dýchání, střídání zachránců
 27. Astmatický záchvat, epileptický záchvat a hypoglykemický šok. Akutní stavy v dětském věku. Bezvědomí, dušení a šok - pravidlo 5T.
  • příčiny a příznaky záchvatů, postup při ošetření
  • anatomické, fyziologické a psychologické odlišnosti dětí od dospělých, nejčastější akutní stavy a zranění v dětském věku, postup při ošetření
  • mdloba, synkopa, zotavovací poloha, postup při ošetření
  • cizí tělesa v dýchacích cestách, částečný a úplný uzávěr dýchacích cest, Heimlichův manévr, postup při ošetření
  • příčiny a příznaky šoku, dělení šoku, postup při ošetření - pravidlo 5T, protišoková poloha, postup při ošetření
 28. Poranění svalů, kloubů, páteře, poranění hrudníku a břicha (náhlé příhody břišní) a mozkolebeční poranění. Zlomeniny. Zdravotnický transport a odsun.
  • příčiny a příznaky natažení a natržení svalu, zhmoždění svalu, svalové křeče, podvrknutí kloubu, vymknutí kloubu, postup při ošetření, příčiny a příznaky zlomenin, rozdělení zlomenin, obecná pravidla ošetření zlomenin, postup při ošetření krční, hrudní a bederní páteře, otevřená a zavřená poranění břicha, postup při ošetření, postup při ošetření otřesu mozku
  • transport jedním zachráncem, dvěma zachránci, více zachránců, transport na nosítkách, zajištění transportu
 29. Zevní a vnitřní krvácení. Krvácení z tělních otvorů. Vybavení pro poskytování první pomoci, obvazová technika a základní obsah lékárničky.
  • druhy zevního krvácení, tlakové body, tlakové obvazy a zaškrcovadla, druhy vnitřního krvácení (úrazové, neúrazové), postup při ošetření
  • krvácení z nosu, z ucha, z úst, z dýchacích cest, postup při ošetření základní vybavení pro poskytování první pomoci, pravidla podání léčivých přípravků, všeobecné zásady přikládání obvazů, druhy obvazů, základní obsah lékárničky

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman