Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

WELLNESS - Akreditované zařízení KTVS Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity

Osvědčení "Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví"

Organizace kurzu: Minimální hodinová dotace kurzů stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin, tomuto požadovanému rozsahu odpovídá splnění níže uvedených úrovní. Záměrem kurzu je využít získané teoretické a praktické znalosti studentů pedagogické fakulty oboru tělesná výchova, tělesná výchova a sport. Tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby studenti získali ucelenou informaci o práci maséra mimo oblast zdravotnictví, o regeneraci po sportovní zátěži a rekondici. Podmínkou pro získání osvědčení "Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví" je, aby studenti úspěšně absolvovali 3 úrovně vzdělávání (I - všeobecný základ, II - praxe sportovní masáže a III - teorie a praxe sportovní masáže, tejpování a regenerace ve sportu):

Tělesná výchova a sport jednooborová (Bc.)

 1. zkouška z Anatomie člověka, Fyziologie člověka (KBI/ANA2, KTS/FYČBS)
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (KTS/REG1, KTS/REG2)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (KTS/REG3B) - klasifikována velmi dobře a lépe

Tělesná výchova a sport dvouoborová (Bc.), Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (Mgr.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (Mgr.)

 1. zkouška z Anatomie člověka, Fyziologie člověka (KBI/ANA2, KTS/FYČBS)
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (KTS/REG1, KTS/REG2)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (KTS/REG3B) - klasifikována velmi dobře a lépe

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)

 1. zkouška z Biologie dítěte (KBI/BDP), Zdravotní tělesné výchovy 1,2 (KTS/ZTV1M, KTS/ZTV2M), Motorika dítěte (KTS/MODP) nebo Kurz všeobecného základu (z oblasti anatomie člověka, fyziologie člověka a první pomoci) a vypracování seminární práce
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (KTS/REG1, KTS/REG2)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (KTS/REG3B) - klasifikována velmi dobře a lépe

Ostatní studijní obory

 1. zkouška z anatomie a fyziologie v rámci jiných studijních programů, oborů nebo Kurz všeobecného základu (z oblasti anatomie člověka, fyziologie člověka a první pomoci) a vypracování seminární práce
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (KTS/REG1, KTS/REG2)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (KTS/REG3B) - klasifikována velmi dobře a lépe

další informace na malatova@pf.jcu.cz

 

Poplatky za udělení kvalifikací:

 • Poplatek za udělení osvědčení "Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví" a rozšiřující výuku je 1 500 Kč.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman