Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Bakalářské a diplomové práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

tajemník katedry, osoba odpovědná za rozvrh

vchod 3, č. 4
tel.: 387 773 182
e-mail: bago@pf.jcu.cz

vyučované předměty: základní gymnastika, sportovní gymnastika, názvosloví, lyžování, cykloturistika, pedagogická praxe

garant: AZ gymnastiky, AZ cykloturistiky, webové stránky katedry

 

Publikační činnost

Grantové projekty

Zápočtové požadavky - gymnastika

Ke stažení: přednášky a otázky - TDG a SG, názvosloví tělesných cvičení, didaktika

Metodické stránky a DVD sportovní gymnastiky

 

Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích obor fyzika-základy techniky a Fakulty tělesné výchovy a sportu obor tělesná výchova - sport, specializace sportovní gymnastika. V současné době odborný asistent katedry tělesné výchovy a sportu JU PF v Českých Budějovicích, vedoucí komise gymnastiky. Trenér I. třídy sportovní gymnastiky, trenér licence "P", lektor České gymnastické federace, sekretář Krajského svazu sportovní gymnastiky JČ oblasti, šéftrenér oddílu sportovní gymnastiky TJ Merkur v Českých Budějovicích.

Doktorské studium na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, školitel: Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., obor studia: kinantropologie - didaktika tělesné výchovy a sportu, název disertační práce: Sledování změny úrovně pohybových dovedností při zařazení nové multimediální učebnice gymnastiky do výuky studentů oboru tělesná výchova na PF JU

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman