Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Bakalářské a diplomové práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Mgr. Dominika Hýsková

vchod 3, č. 3
tel.: 387 773 178
e-mail: hyskova@pf.jcu.cz

vyučované předměty: karate, sebeobrana, základy sportovních úpolů, pilates, záchranné plavání, plavání NŠ, základy sportovní gymnastiky.

 

Zápočtové požadavky

 

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze v roce 2008. V současné době odborná asistentka katedry tělesné výchovy a sportu JU PF v Českých Budějovicích a v doktorském studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze obor kinantropologie. Školitel Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. Název disertační práce: Možnosti zvyšování efektivity sportovní přípravy dětí v mladším školním věku (na příkladu karate).

 

Publikační činnost

Michalov, L., Sližik, M., Faktorová, D. Vliv cvičení karate na úroveň pohybových schopností u žáků 1. st. ZŠ. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka". Bratislava : UK Bratislava, 2008, s. 50-58. ISBN 978-80-89197-91-7.

 

Grantové projekty

FRVŠ - projekt 1990/2011
Řešitel: PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Dominika Faktorová
Studijní opora pro výuku předmětu aikido a karate na PF JU ČB

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman