Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Informace proděkana č. 2/2011

o rozsahu výuky v 6. semestru dvouoborových bakalářských studiích "… se zaměřením na vzdělávání"

 

  1. Podle opatření proděkana č. 3/2011 a jeho odst. 2. bude výuka v 6. semestru výše uvedeného studia probíhat po dobu 7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci.
  2. Obory, jejichž výuku zcela nebo částečně zajišťuje Filosofická fakulta JU, však budou v AR 2011/2012 vyučovány v rozsahu 14 týdnů v jednoduché, tedy v publikaci Akademický rok stanovené časové dotaci. Jde o obory:
    Český jazyk a literatura (částečně)
    Historie (zcela)
    Francouzský jazyk (zcela)
    Španělský jazyk (zcela)

Prakticky to znamená, že kombinace zajišťované výhradně PF JU (např.: AJu-HVu) budou mít výuku v 6. semestru od 20. 2. 2012 do 6. 4. 2012 v dvojnásobné časové dotaci.

Kombinace, jejichž jeden obor zajišťuje PF JU a druhý obor zajišťuje FF JU (např. AJu-Hu), budou mít výuku oboru Anglický jazyk od 20. 2. 2012 do 6. 4. 2012 v dvojnásobné časové dotaci, výuku oboru Historie od 20. 2. 2012 do 25. 5. 2012 v časové dotaci dané studijním plánem oboru.

Kombinace, kde se na zajišťování výuky podílí FF JU v obou oborech (např.: ČJu-ŠJu), budou mít výuku obou těchto oborů od 20. 2. 2012 do 25. 5. 2012 v časové dotaci dané studijním plánem oboru.

 

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

V Českých Budějovicích 12. prosince 2011

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman