Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

     

Katedra tělesné výchovy a sportu

Kombinované studium pro 1. stupeň ZŠ

 

Základy pohybových dovedností v TV (PXVK)

informace, požadavky, literatura (.pdf)

 

Zdravotní tělesná výchova (ZTVK1)

(prezentace .pps)

 1. Úvodní přednáška
 2. Dělení svalů, zásady pro uvolňování a protahování
 3. Svalová soustava
 4. Posilovací cvičení, zásady při posilování, základní posilovací polohy
 5. Syndromy svalových dysbalancí, hypermobilita, hybné stereotypy
 6. Posturální funkce, správné držení těla, diagnostika, posturální vady
 7. Vertebrogenní poruchy - zvětšená hrudní kyfóza
 8. Vertebrogenní poruchy - hyperlordóza, funkční poruchy páteře
 9. Vertebrogenní poruchy - skolióza
 10. Bolest, teorie vertebrogenní bolesti
 11. Vady dolních končetin
 12. Manipulace, fyzioterapie (rehabilitace), regenerace
 13. Alternativní způsoby léčby bolestí zad

 

Didaktika tělesné výchovy (DTVK1)

informace, požadavky, literatura:

 1. Teorie a didaktika atletiky dětí mladšího školního věku
  - plán hodiny
 2. Teorie a didaktika plavání dětí mladšího školního věku
  - téma seminární práce
  - seznam témat pro didaktický výstup
  - plán hodiny
 3. Průpravné úpoly, úpolové hry a základy úpolových sportů pro děti mladšího školního věku - plán hodiny

 

Didaktika tělesné výchovy (DTVK2)

informace, požadavky, literatura:

 1. Obecná didaktika tělesné výchovy a sportu (přednáška - seminář)
 2. Teorie a didaktika gymnastiky mladšího školního věku
  - plán hodiny
 3. Teorie a didaktika sportovních her mladšího školního věku
  - plán hodiny

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman