Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

LVK - obor TV + NŠ - přihlášení

 

(jen obor TV a NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

kurz č. 4

TaD turistiky a sportů v přírodě (KTS/TDTSP)

Tokániště - 24.5.-28.5.2018
vedoucí: Kursová

kapacita: 23
zapsáno: 23

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 30. 4. 2018

cena: 150 Kč (záloha - půjčovné) + 2000 Kč (doplatek - kurzovné) = 2150 Kč
variabilní symbol: 1268 (záloha - půjčovné), 43064 (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Přihlašování na tento letní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 30. 4. 2018; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman