Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

LVK - obor TV + NŠ - přihlášení

 

(jen obor TV a NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

kurz č. 5

TaD cykloturistiky (KTS/TDC)

Byňov - 7.9.-11.9.2020
vedoucí: Bago

kapacita: 25
zapsáno: 25

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 30. 6. 2020

cena: 150 Kč (záloha - půjčovné) + 2800 Kč (doplatek - kurzovné) = 2950 Kč
variabilní symbol: 1193 (záloha - půjčovné), 43065 (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Přihlašování na tento letní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 30. 6. 2020; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman