Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

[1] BAGO, G. Rozvoj rychlostně silových schopností svalů pletence ramenního pro cvičení na bradlech o nestejné výši žerdi. In Acta Universitatis Mathiae Belii: Telesná výchova a šport. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2000, s. 9-18. ISBN 80-8055-424-2.

[2] BAGO, G. Využití pomocných zařízení při nácviku gymnastických dovedností - Projekt MŠMT č. LS 20005 "Detailní návrh a ověření systému kariérového růstu učitelů KARPO 2001". WWW.KARPO.UPOL.CZ, 2001,

[3] BAGO, G. Vznik a vývoj bradel o nestejné výši žerdi jako jedné z disciplin sportovní gymnastiky žen. Acta Universitatis Mathiae Belii: Telesná výchova a šport, 2001, roč. 3, č. 2, s. ....

[4] ŠEBRLE, Z., BAGO, G. Bezpečnost tělovýchovného procesu. 2002,

[5] BAGO, G. Názvosloví tělesných cvičení. In www.pf.jcu.cz - EAMOS. 2002,

[6] BAGO, G. Historie vývoje gymnastického nářadí přeskok od padesátých let do současnosti. Studia Kinanthropologica, 2003, roč. 4, č. 1, s. 29-36.

[7] BAGO, G. Basic Exercises on a Balancing Beam usable for Development of Balance of young Pupils,Sports Gymnastics Beginners and Physically Handicapped People. In Krejčí, , Vobr, Adapted Physical Activities - European Dimensions. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2004, s. 5-8. ISBN 80-7040-676-3.

[8] BAGO, G. Multimediální materiály ve výuce sportovní gymnastiky, vytvoření kontrolní a experimentální skupiny na základě série vstupních testů. In Tělesná výchova a zdraví (II.) - sborník příspěvků z konference v Č. Budějovicích. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2004, s. 32-35. ISBN 80-7040-721-2.

[9] BAGO, G. Sledování změny úrovně pohybových dovedností při zařazení nové multimediální učebnice gymnastiky do systému výuky. Studia Kinanthropologica, 2005, roč. 6, č. 1, s. 81-86.

[10] BAGO, G. Improvement of simple gymnastic exercises level at using a new using a new multimedia aid in educational process. Acta Universitatis Mathiae Belii: Telesná výchova a šport, 2005, roč. 6, s. 6-8.

[11] BAGO, G. Efficiency Check of an Adjusted Thematic Plan in Sports Gymnastics for Dexterity Skills Development with Girls at Elementary School. Studia Kinanthropologica, 2005, roč. 6, č. 2, s. 105-110.

[12] BAGO, G. Efektivita výuky sportovní gymnastiky při zařazení nové multimediální učebnice do systému výuky. In Disportare 2006. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2006, s. 5-8. ISBN 80-7040-890-1.

[13] BAGO, G. Historie vývoje gymnastického nářadí kůň našíř s madly do padesátých let 20. století. Studia Kinanthropologica, 2006, roč. 7, č. 1, s. 51-53.

[14] BAGO, G. The Birth and Development of Rings and a Vaulting Horse Breadthways as Men?s Sports Gymnastics Disciplines up to the 50s of the 20th Century. In Acta Universitatis Mathiae Belii: Tělesná výchova a šport. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2006, s. . ISBN 80-8055-727-6.

[15] BAGO, G. The Birth and Development of Rings and Vaulting Horse Breadthways as Men's Sports Gymnastics Disciplines up to the 50s of the 20th Century. In Michal, Acta Universitatis Mathiae Belii: Tělesná výchova a šport. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2006, s. 11-15. ISBN 80-8055-727-6.

[16] BAGO, G. Ověření efektivity vyučovacího procesu při zařazení nové multimediální učebnice do systému výuky sprotovní gymnastiky. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Disportare 2007. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2007, s. 5-10. ISBN 978-80-7040-998-5.

[17] BAGO, G. Využití moderních multimediálních pomůcek při výuce sportovní gymanstiky. In Sborník příspěvků z pracovního setkání tělovýchovných pedagogů, cvičitelů, trenérů a dalších pracovníků v oblasti tělesné výchovy a sportu TěloOlomouc 2007. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2007, s. .

[18] VOBR, R., BAGO, G. Analysis of Peak Performance Age in Athletic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Atletika 2008. Nitra : KTVS PF UKF Nitra, 2008, s. 47-53. ISBN 978-80-8094-373-8.

[19] BAGO, G. Vytvoření moderní multimediální učebnice sportovní gymnastiky a ověření efektivity jejího použití ve výuce. In Studia Kinanthropologica. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2008, s. 59-63. ISSN 1213-2101.

[20] BAGO, G., VOBR, R. Possibilities of usingsimple gymnastic exercises for the development of dexterity skills as a basis of all sports including athletics. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Atletika 2008. Nitra : KTVS PF UKF Nitra, 2008, s. 62-67. ISBN 978-80-8094-373-8.

[21] BAGO, G. Creating new multimedia coursebook of sports gymnastics and verification or its efficiency in training. In Sborník Mezinárodní vědecké konference MEDACTA 2008 - 2. díl "Inovácie vo vede, technike a vzdelávaní". Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2008, s. 112-118. ISBN 978-80-8094-482-7.

[22] BAGO, G., NOVOTNÁ, N. Efektivita výuky sportovní gymnastiky při zařazení nové multimediální učebnice. Exercitatio corpolis - motus - salus, 2009, roč. 1, č. 1, s. 108-115.

[23] BAGO, G. Ověření úrovně pohybových dovedností ze sportovní gymnastiky na ZŠ České Budějovice. Exercitatio corpolis - motus - salus, 2009, č. 1, s. 9-14.

[24] BAGO, G. ZHODNOCENÍ KVALITY POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE NA ZŠ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Studia Kinanthropologica, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 42-45.

[25] BAGO, G., HEDBÁVNÝ, P. The Efficiency of Multimedia Educational Tools in Sport Gymnastics for The Students of Physical Education at Universities. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, roč. 59, č. NOVEMBER, s. 224-226.

[26] BAGO, G. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012, 150 s. ISBN 978-80-210-5932-0.

[27] BAGO, G. PŘÍSPĚVEK K HISTORII GYMNASTICKÉHO PŘESKOKU OD PADESÁTÝCH LET DO SOUČASNOSTI. Studia Kinanthropologica, 2012, roč. 13, č. 3, s. 354-361.

[28] KALICHOVÁ, M., HŘEBÍČKOVÁ, S., LABOUNKOVÁ, R., HEDBÁVNÝ, P., BAGO, G. Biomechanics Analysis of Bicross Start. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 7, č. 10, s. 113-122.

[29] HEDBÁVNÝ, P., BAGO, G., KALICHOVÁ, M. Influence of Strength Abilities on Quality of the Handstand. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 7, č. 10, s. 22-29.

[30] BAGO, G., HEDBÁVNÝ, P., KALICHOVÁ, M. Talent Selection for Present Conception of Women Sports Gymnastics and Practical Verification of the Test Battery. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, roč. 7, č. 10, s. 36-41.

[31] BAGO, G., HEDBÁVNÝ, P. Vytvoření a využití multimediálního materiálu pro výuku sportovní gymnastiky. In Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2013, s. 76-90. ISBN 978-80-210-6192-7.

[32] BAGO, G. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2013, 151 s. ISBN 978-80-210-6320-4.

[33] KALICHOVÁ, M., HEDBÁVNÝ, P., BAGO, G. Optimalisation of the Snatch Technique in Weightlifting Based on Kinematic Measurements. In Musič, Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology. Tenerife, Spain : WSEAS Press, 2014, s. 85-92. ISBN 978-960-474-361-2.

[34] BAGO, G. VÝBĚR TALENTŮ PRO SOUČASNÉ POJETÍ SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN. Studia Kinanthropologica, 2015, roč. 16, č. 1, s. 7-16.

[35] BAGO, G., KALICHOVÁ, M., HŘEBÍČKOVÁ, S., LABOUNKOVÁ, R., HEDBÁVNÝ, P. Biomechanická analýza bikrosového startu. In Zháněl, Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2014, s. 21-48. ISBN 978-80-210-6792-9.

[36] BAGO, G., HEDBÁVNÝ, P., KALICHOVÁ, M. Vliv úrovně silových schopností na provedení stoje na rukou. In Vespalec, Aplikovaná antropomotorika. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2013, s. 105-134. ISBN 978-80-210-6390-7.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman