Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PaedDr. Ludvík Michalov, Ph.D.

Michalov, L. - Kalová, J.: Zpráva k DÚ III - 04/1 : Analýza poznatků, dovedností a činností posluchačů učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na Tv a u ostatních zaměření. In sborník PF "K novému pojetí výchovy a vzdělání učitelů." České Budějovice 1987.

Michalov, L. - Kalová, J.: Problémy a skutečnosti, objevující se s přípravou učitelů 1. stupně ZŠ v předmětu tělesná výchova. Referát na konferenci s mezinárodní účastí "Výchova a vzdělání učitelů v socialistické společnosti. PF Č. B. 1987.

Michalov, L. - Fojtík, I.: Základní úpoly, úpolové sporty a umění - I. Skripta, PF, České Budějovice 1996, 131 s.

Michalov, L.: Budó v Českých Budějovicích. Časopis Aikidó, Praha AKP 1/1997, str. 6.

Michalov, L.: Stručná historie aikidó PF a ZF Slávie Č. Budějovice. Časopis Aikidó, Praha AKP 5/97, str. 11.

Teoretický příspěvek a lektorská činnost na téma: Zdravotní význam japonských bojových umění se zaměřením na využití speciálních protahovacích cvičení ve školní tělesné výchově. Druhý celostátní seminář tělovýchovných pedagogů z ČR "Těloolomouc 1997" ve dnech 27.-30. srpna 1997 v Olomouci.

Michalov, L.: Večer s Budó. Časopis Aikidó, Praha AKP 1/1997, str. 6.

Michalov, L.: Základní postoje a přemístění. Časopis Aikidó, Praha AKP 2/1998, str. 8.

Michalov, L : Vybrané pohledy na problematiku tréninku aikidó /I./. Časopis Aikidó, Praha AKP 6/1998, str. 5.

Michalov, L.-Kukačka, V.: Význam dechu pro korekci negativních subjektivních stavů před a během zkoušek v aikidó. Časopis Aikidó, Praha AKP 1/2000, str. 9.

Michalov, L.: Aikidó a základní principy protahování. Časopis Aikidó, Praha AKP 4/2001, str. 8.

Michalov, L.-Kodym, M.: Letní školy Aikidó ČAA. Časopis Aikidó, Praha AKP 3/2001, str. 5.

Michalov, L., Ranglová, M. Kick box aerobik - nová forma aerobiku. Tělesná výchova a sport mládeže, 2001, roč. ..., č. 7, s. 48, ISSN 1210-7689.

Ranglová, M., Michalov, L. Kick box aerobik - nová forma aerobiku. Časopis pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny, 2001, roč. 5, č. 2, s. 10, ISSN 1212-0669.

Michalov, L. Aikidó - the way of Harmony. In Krejčí, M., Vobr, R. Adapted Physical Activities - European Dimensions. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2004, s. 27-28. ISBN 80-7040-676-3.

Michalov, L. Proč se cvičí aikidó?. Aikidó, 2004, roč. 10, č. 1, s. 9, ISSN 1212-267X.

Michalov, L. Rekondice v aikidó. Aikidó, 2004, roč. 10, č. 1, s. 20, ISSN 1212-267X.

Kukačka, V., Michalov, L. Tréninková jednotka aikido z pohledu reaktometrických vyšetření. Studia Kinanthropologica, 2005, roč. 6, č. 1, s. 67-71, ISSN 1213-2101.

Michalov, L., Kukačka, V. Aikido as a form of exercise activity to reduce obesity in children and young people. Studia Kinanthropologica, 2005, roč. 6, č. 2, s. 153-156, ISSN 1213-2101.

Michalov, L., Sližik, M. Súčasné trendy a perspektíva výučby úpolov v štúdiu odboru telesná výchova a príbuzných študijných programoch. In sborník příspěvků z mezinárodní konference "Úpolová športová a pohybová príprava mládeže". Banská Bystrica-SK : FHV UMB Banská Bystrica, 2006, ISBN in press.

Sližik, M., Michalov, L. Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova. In Sborník z mezinárodní konference Sport a kvalita života 2006. Brno : FSS Masarykovy univerzity v Brně, 2006, ISBN 80-210-4145-5.

Michalov, L. Základní úpoly, úpolové sporty a umění. In http:\\unifor.upol.cz\web\foxisapi.dll\ftk.logon. FTK UP Olomouc, 2007, s. 1-65.

Kukačka, V., Michalov, L. Aikido je vhodné cvičení pro redukci obezity u mládeže. In Sborník s mezinárodní prezentací odborných článků. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 29-32. ISBN 978-80-7394-087-4.

Kukačka, V., Michalov, L. Časová analýza vybraných technik v aikido. In Prinos úplových aktivít na rozvoj osobnosti človeka : Zborník príspevkow pri príležitosti vedeckej konferencie, Bratislava 2008. Bratislava : FTVŠ UK Bratislava, 2008, s. 5 -7. ISBN 978-80-7394-087-4.

Kukačka, V., Michalov, L. Časová analýza vybraných technik v aikidó. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka". Bratislava : UK Bratislava, 2008, s. 24-27. ISBN 978-80-89197-92-7.

Kukačka, V., Michalov, L. Denní režim stravování a cvičení aikidó. In Sborník s mezinárodní prezentací odborných článků "Aikidó a Budo". České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 47-54. ISBN 978-80-7394-087-4.

Michalov, L. Průpravné úpoly jako součást tréninku Aikidó. In Sborník s mezinárodní prezentací odborných článků "Aikidó a Budo". České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 61-66. ISBN 978-80-7394-087-4.

Michalov, L. Základy a principy osvojení techniky v Aikidó. In Sborník s mezinárodní prezentací odborných článků "Aikido a Budo". České Budějovice : Jihočeská univerzita České Budějovice, 2008, s. 47-54. ISBN 978-80-7394-087-4.

Michalov, L. Základy Aikido-základní postoje a pohyby nohou. In Sborník s mezinárodní prezentací odborných článků "Aikidó a Budo". České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 55-60. ISBN 978-80-7394-087-4.

Michalov, L. Zařazení a význam bojového umění aikido do výuky tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. In Studia Kinanthropologica. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2008, s. 131-136. ISBN 1213-2101.

Michalov, L., Kukačka, V. Problematika pitného režimu v Aikidó. In Sborník s mezinárodní prezentací odborných článků "Aikido a Budo". České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 67-70. ISBN 978-80-7394-087-4.

Michalov, L., Kukačka, V. Vliv využití základních úpolů a prvků džudó na úroveň pohybových schopností u žáků 1. st. ZŠ. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka". Bratislava : UK Bratislava, 2008, s. 40-49. ISBN 978-80-89197-92-7.

Michalov, L., Sližik, M. Vybrané aspekty teorie úderů pro využití Aikidó. In Sborník z mezinárodních prezentací odborných článků "Aikido a Budo". České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 71-76. ISBN 978-80-7394-087-4.

Michalov, L., Sližik, M., Faktorová, D. Vliv cvičení karate na úroveň pohybových schopností u žáků 1. st. ZŠ. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka". Bratislava : UK Bratislava, 2008, s. 50-58. ISBN 978-80-89197-91-7.

Kukačka, V., Michalov, L. Vztah studentů Jihočeské univerzity k bojovým uměním a jejich zájem o tyto pohybové činnosti a sporty. Zborník recenzovaných vedeckých a odborných prác z problematiky úpolov., 2009, roč. 0, č. 0, s. 131 - 136, ISSN 978-80-8083-831-7.

Michalov, L., Sližik, M. (2010). Zdravotní význam bojových umění. In V. Kukačka (Ed.) Recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací článků vědeckých a odborných článků (pp 183-187). České Budějovice: ZF JU. ISBN 978-80-7394-223-6.

Michalov, L. (2011). Vliv aikidó na dynamiku změn ve vybraných motorických schopnostech u dětí mladšího školního věku. Studia Kinanthropologica, (Vol. 12, 1, pp 40 - 50). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101).

Michalov, L., Sližik, M., Švenda, D. (2012). Zdravotně výchovné aspekty v bojových uměních. Studia Kinanthropologica, (Vol. 13, 2, pp 92 - 100). České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta. (ISSN - 1213-2101).

Bahenský, P., Michalov, L. (2014) Změna intenzity zatížení použitím holí při běhu u mladých vytrvalců. Studia Kinanthropologica, 2014, roč. 15, č. 1, s. 7-12.

Michalov, L., Sližik, M. (2016) Projekt výukového programu v karate a jeho hodnocení z pohledu technických dovedností v karate. Studia Kinanthropologica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 351-361. ISSN 1213-2101.

 

Monografie: odborná monografie:

Sližik, M., Michalov, L. Density diagnostics and the use of hyperoxia as a way to accelerate recovery in karate and judo performance. In České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, 100 s. ISBN 978-80-7394-474-2.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman