Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikace za posledních pět let

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.

 

1. VĚDECKÉ ČLÁNKY

 1. Vobr, R. (2005). Využití měření tepové frekvence a laktátu v ledním hokeji. In.: Nosek, M. (Ed.) Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta.
 2. Vobr, R. (2005). Možnosti snižování dopadu akutního fyzického zatížení u mladých hráčů ledního hokeje. In Kolektiv autorů (Eds.) Sport a kvalita života. Brno: FSS MU.
 3. Vobr, R. (2005). Efficiency control of training preparation at young ice hockey players throught physiological responses. In. Korček, V. a kol. (eds.) Bio - Psycho - Socialaspects of Physical and Sport Education at Universities. Bratislava: SjF STU.
 4. Vobr, R., Mariška T. (2006). Porovnání hladiny laktátu u hráčů ledního hokeje v závislosti na způsobu střídání hráčů. In Čepička, L. (Ed.) Hry 2006. Plzeň: PF ZU.
 5. Vobr, R.(Ed.). (2006). Disportare 2006. České Budějovice: PF JU.
 6. Vobr, R. (2006). Optimalizace složení družstva v ledním hokeji vzhledem k věku hráčů. In Vobr, R. (Ed.). Disportare 2006. České Budějovice: PF JU.
 7. Vobr, R. (2006). Team structure optimizing in ice hockey regarding players' age. In Šimonek, J. (Ed.). Sport and globalization. Nitra: University of Constantine the Philosofher in Nitra.
 8. Vobr, R. (2006). Somatická charakteristika atletů běžců vzhledem k jejich specializaci. Kolektiv autorů (Eds.) Sport a kvalita života. Brno: FSPS MU.
 9. Vobr, R. (2006). Vliv specializace atletů běžců na tělesnou stavbu. In. Korček, V. a kol. (Eds.) Reakci, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. Bratislava: SjF STU.
 10. Vobr, R.(Ed.). (2007). Disportare 2007. České Budějovice: PF JU.
 11. Vobr, R. (2007). Možnosti diagnostiky základních pohybových dovedností na příkladu běhu u dětí mladšího školního věku hodnocení. In. Bence, L. (Ed.) Antropomotorika 2007. Banská Bystrica: UMB.
 12. Vobr, R. (2007). New trends in skiing education. In. Antala, B. (Ed.). 4th FIEP European Congress. Bratislava: END, spol. s.r.o.
 13. Vobr, R. (2007). Development of Basic Motor Skills at Children Aged 8-10 Years in Czech Republic. In. Jevtic, B. (ed.). 10th International Scientific Conference Sport Kinetics 2007. Beograd: International Association of Sport Kinetics.
 14. Vobr, R. (2007). Analýza věkového složení družstev na MS v ledním hokeji. In Vobr, R. (Ed.). Disportare 2007. České Budějovice: PF JU.
 15. Vobr, R. (2007). Basic Motor Skills Development at Children Aged 8-10 Years In Czech republic. In. Berčík, J., Kalinka, P., Paška, L. (Eds.): Telesná výchova šport na univerzitách II. Nitra: SPU.
 16. Vobr, R. (2007). Analýza věkového složení družstev na MS v ledním hokeji. In. Blahutková, M. (Ed.). Sport a kvalita života 2007. Brno: FSPS MU.
 17. Vobr, R., Ondráček, J., Bedřich, L., Nykodým, J. (2007). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v kopané od roku 1970. Studia kinanthropologica. (Vol.8/2, pp.85-90). ISSN 1213-2101
 18. Ondráček, J., Hřebíčková, S., Vobr, R., Bedřich, L.(2007). Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol v ČR. Studia kinanthropologica. (Vol.8/2, pp.105-110). ISSN 1213-2101
 19. Vobr, R. (2008). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v plavání v letech 1970-2007. Studia kinanthropologica. (Vol.9/1, pp 211-214). ISSN 1213-2101
 20. Ondráček, J., Hřebíčková, S., Vobr, R., Bedřich, L.(2008). Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol v ČR. Studia sportiva. 2008/1, s. 58-62. ISSN 1802-7679
 21. Vobr, R., Ondráček, J., Bedřich, L., Nykodým, J. (2008). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v plavání od roku 1970. Studia sportiva. 2008/2, s. 23-26. ISSN 1802-7679
 22. Vobr, R.(2008). Analýza věkového složení družstev na MS a ME ve fotbale v letech 1970-2007. In. Blahutková, M. (Ed.). Sport a kvalita života 2008. Brno: FSPS MU.
 23. Bago, G., & Vobr, R. (2008). Possibilities of using simple gymnastic exercises for the development of dexterity skills as a basis of all sports including athletics. In J. Brodáni & M. Miškovci (Eds.), Atletika 2008 (pp. 62 - 67). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-373-8
 24. Vobr, R., & Bago, G. (2008). Analysis of peak performance age in athletics. In J. Brodáni & M. Miškovci (Eds.), Atletika 2008 (pp. 47 - 53). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-373-8
 25. Vobr, R. (2008). Carving exercises classification as necesarity in skiing education process. In J. Šimonek & J. Polák (Eds.), Medacta 2008 (2. diel, pp. 106 - 111). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-482-7
 26. Vobr, R. (2008). Porovnání vývoje věkového složení u vrcholných družstev v ledním hokeji a fotbale od roku 1970 do současnosti. In. Perič, T., Suchý, J.: Identifikace sportovních talentů. Praha: FTVS UK. ISBN: 978-80-86317-66-3
 27. Vobr, R. (2008). New Trends in Skiing Education. In. Štemberger, V., Pišot, R., Rupret, K.: 5th International Symposium: A Child in Motion. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani. ISBN: 978-961-253-029-7

 

2. MONOGRAFIE:

 1. Štumbauer, J. & Vobr, R. (2005). Moderní lyžování. České Budějovice: Kopp. ISBN 80-7232-266-4
 2. Vobr, R. (2006). Snowboarding. České Budějovice: Kopp. ISBN 80-7232-296-6
 3. Štumbauer, J. & Vobr, R. (2007). Carving. České Budějovice: Kopp. ISBN 978-80-7232-337-1
 4. Vobr, R. (2008). Možnosti analýzy věku vrcholné výkonnosti na příkladu atletiky, plavání, běžeckého lyžování, ledního hokeje a fotbalu (habilitační práce). Brno: FSPS.
 5. Štumbauer, J. & Vobr, R. (2009). Abeceda carvingu. Praha: Happy sport. ISBN 978-80-254-3790-2
 6. Vobr, R. (2009). Vývoj věku vrcholné výkonnosti v atletice, plavání, běžeckém lyžování, ledním hokeji a fotbalu v letech 1970-2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita. ISBN 978-80-7394-156-7

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman