Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

OBOROVÁ TV – LETNÍ KURZY 2020

Vzhledem k situaci, která nastala v důsledku pandemie koronaviru, se budou povinné kurzy LS přesouvat, pokud to bude možné, na září. O nové situaci budou studenti včas informováni. Kurzy windsurfingu (č. 1 a 2) jsou zrušeny (zálohy budou vráceny).

Přihlašování

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci „termín“.
  • Kurzy 7 a 8 musí být zaplaceny do 29. 5. 2020, ostatní kurzy do 30. 6. 2020

  • (jen obor TV a NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
1 Kurz windsurfingu 1 pro posluchače TV
**
8.5.-17.5.2020
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 40   Štumbauer KTS/VTWS
KTS/VKW
3
4
950,- záloha
celková cena
bude upřesněna

 
+ 160,- poj. *
1136
43051
2 Kurz windsurfingu 2 pro posluchače TV
**
15.5.-24.5.2020
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 20   Štumbauer KTS/VTWS
KTS/VKW
3
4
950,- záloha
celková cena
bude upřesněna

 
+ 160,- poj. *
1136
43052
3 TaD turistiky a sportů v přírodě 31.8.-4.9.2020Albrechtice nad Vltavou 28 28 Kursová KTS/TDTSP 2 250,-
2440,-
2690,-
1268
43063
4 TaD turistiky a sportů v přírodě 14.9.-18.9.2020Albrechtice nad Vltavou 29 22 Kursová KTS/TDTSP 2 250,-
2440,-
2690,-
1268
43064
5 TaD cykloturistiky
- Program kurzu
7.9.-11.9.2020Byňov 25 25 Bago KTS/TDC 2 150,-
2800,-
2950,-
1193
43065
6 TaD cykloturistiky
- Program kurzu
13.9.-17.9.2020Byňov 29 25 Bago KTS/TDC 2 150,-
2800,-
2950,-
1193
43066
7 Vodní turistika 1 * 1.6.-7.6.2020Vltava nebo Salza 20 20 Vobr KTS/VTWS 3 550,-
0,-
550,-
1137
8 Vodní turistika 2 * 15.6.-21.6.2020Vltava nebo Salza 20 20 Vobr KTS/VTWS 3 550,-
0,-
550,-
1137
9 Letní kurz NŠ 19.9.-25.9.2020Nová Pec 35 24 Malátová KTS/PZLV 3 200,-
2340,-
2540,-
1194
43067

*Z důvodu zrušení jedné poloviny povinného předmětu KTS/VTWS (windsurfing v Chorvatsku) bude druhá polovina kurzu (vodní turistika) prodloužena o 2 dny, a na tomto kurzu budou plněny požadavky z kanoistiky na klidné vodě (jízdy na čas na C1, K1). Termín a místo konání kurzu bude oznámeno podle konkrétní situace a uvolňování mimořádných opatření. Kurz nejde z klimatických důvodů přesunout na září.

** Kurzy č. 1 a 2 z důvodu zákazu cestování do zahraničí bez náhrady zrušeny.

 

Platba musí být uhrazena bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol – rodné číslo studenta; nebo v pokladně Pedagogické fakulty.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman