Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Letní výcvikové kurzy

LS 2011/12

 

VÝBĚROVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - LETNÍ KURZY 2012

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci "termín".
  • Kurzy č. 10 a 11 musí být přihlášeny, zaplaceny a doloženy do 31. 3. 2012.

    Kurzy č. 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27 a 28 musí být přihlášeny, zaplaceny a doloženy do 30. 4. 2012.

    Kurzy č. 14, 15, 18, 23, 24 a 26 musí být přihlášeny, zaplaceny a doloženy do 31. 5. 2012.

  • Na každý kurz se může po naplnění kapacity ještě přihlásit až 5 náhradníků; účast bude umožněna některým z nich, pokud se někdo z přihlášených odhlásí nebo včas nezaplatí.

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí
 
(instruktoři)
zkratka
STAG
kredity Celková cena
Záloha
Doplatek
variabilní symbol

 

Platba musí být uhrazena v pokladně Pedagogické fakulty nebo bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (záloha a doplatek mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol - rodné číslo studenta.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška. Pokud student včas nedoloží doklad o platbě, posunuje se na jeho místo náhradník.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman