Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VOLITELNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – LETNÍ KURZY 2020

PRO VŠECHNY STUDENTY JU

 

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci „termín“.
  • Na kurzy je možné se přihlásit do 31. 5. 2020
  • Na každý kurz se může po naplnění kapacity ještě přihlásit až 5 náhradníků; účast bude umožněna některým z nich, pokud se někdo z přihlášených odhlásí nebo včas nezaplatí.

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
10 Vodní turistika 1 * 1.6.-5.6.2020Vltava nebo Salza 10 (+ 5) 0 (+ 0) Vobr KTS/VTVLS 1 550,-
0,-
550,-
1137
11 Vodní turistika 2 * 15.6.-19.6.2020Vltava nebo Salza 10 (+ 5) 0 (+ 0) Vobr KTS/VTVLS 1 550,-
0,-
550,-
1137
12 Wellness
**
4.9.-12.9.2020 Chorvatsko
Lanterna u Poreče
44 (+ 5) 26 (+ 0) Malátová KTS/KWEL
KTS/VTVLS
4
1
500,-
4700,-
5200,-
1528
200904 (na účet CK Sally Tours 51-9206370227/0100)
13 Letní výcvikový kurz vodní turistiky 24.8.-28.8.2020Vltava 15 (+ 5) 0 (+ 0) Mikolášková KTS/VTUV
KTS/VTVLS
3
1
550,-
0,-
550,-
1137
14 Beach games 17.8.-21.8.2020České Budějovice 25 (+ 5) 5 (+ 0) Krajcigr KTS/PHV
KTS/VTVLS
2
1
500,-
0,-
500,-
1195

 

* Pro kurzy 10 a 11 platí pokyny jako u kurzů 7 a 8.

** Kurz č. 12 je zrušen.

 

Platba musí být uhrazena bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol – rodné číslo studenta; nebo v pokladně Pedagogické fakulty.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška. Pokud student včas nedoloží doklad o platbě, posunuje se na jeho místo náhradník.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman