Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

Aktuality

 

Omluvení výuky odb. as. Mgr. Josefa Lorence

Výuka předmětů : PTMZ1, PTU3, PTKZ1, MKEB, PTU1
se ve dnech 23. - 25.10. 2017 nekoná (zahraniční služební cesta)

Upozornění posluchačům Bc 1.ročník VV-dvouobor:
Výuka předmětů : ZZMK1 a ZPTZ1 bude probíhat dle rozvrhu!

Pozn.:
ZZMK1 - vyučuje doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.
ZPTZ1 - vyučuje Roman Kubička, ak. mal.

přidal(a): Slípková Marcela
20. 10. 2017

 

Upozornění posluchačům, kteří si v ZS zapsali předmět Volná grafika KVV/VGU

Od tohoto ak. r. 2017/18 je předmět Volná grafika (KVV/VGU) nasazen i v zimním semestru.
Výuka předmětu se uskuteční v PONDĚLÍ na D407 :
Přednáška od 14:00-15:30 - Dr Dominika Sládková, M.A.
Seminář od 16:00-19:00 - Dr Dominika Sládková, M.A.
(výuka bude probíhat vždy v lichém týdnu)

přidal(a): Slípková Marcela
17. 10. 2017

 

Sdělení posluchačům studia výtvarné výchovy k zadávání závěrečných kvalifikačních prací

Posluchači, kteří si hodlají zadat v ak. r. 2017/18 (k 24.listopadu 2017) na katedře výtvarné výchovy
KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou, diplomovou)
(po předcházející dohodě s vedoucím své práce, kterého určuje vedoucí KVV), měli by tak učinit nejpozději do 16. listopadu 2017
/termín 16.11. je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře
„Zadání BP"; „Zadání DP" na e-mail: slipkova@pf.jcu.cz/

/Takto zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP";„Zadání DP" na katedře vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán k podpisu děkanovi PF/
(kopii formuláře „Zadání BP";„Zadání DP" si poté posluchač vyzvedne na sekretariátě KVV)

V Českých Budějovicích 12.10. 2017

přidal(a): Slípková Marcela
12. 10. 2017

 

Sdělení vedoucí katedry VV pro všechny posluchače výtvarného oboru

Katedra VV svolává na úterý 24.října 2017 od 18:00 na učebnu D409
SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE
Na setkání budou mimo jiné posluchači seznámeni s bezpečností práce.
Účast každého posluchače bude doložena podepsáním prezenční listiny!
/Doporučujeme všem posluchačům KVV, aby se setkání zúčastnili./
V Českých Budějovicích 10.10.2017

přidal(a): Slípková Marcela
10. 10. 2017

 

INFORMACE - PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE PRO ZS 2017/18

Průběžné pedagogické praxe posluchačů katedry výtvarné výchovy probíhají vždy ve středu 8:00-10:00h.

ZŠ DUKELSKÁ - Mgr. Eva Kubalíková
ZUŠ-VV
Balounová Veronika
Drozná Šárka

ZŠ KUBATOVA - Mgr. Ladislav Hrdina
ZUŠ-VV
Dryková Zdeňka
Dvořák Vít

ZŠ a GYMN. BISKUPSKÁ - Mgr. Jitka Pelikánová
ZUŠ-VV
Charvátová Tereza
Kamenská Julie
Smotlachová Alena

přidal(a): A. Pospíšil
03. 10. 2017

 

 

upravit

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2017 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman