Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Aktuality

 

Sdělení posluchačům studia výtvarné výchovy k zadávání závěrečných kvalifikačních prací

Posluchači, kteří si hodlají zadat v ak.r. 2017/18 k 27.dubnu 2018 KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou, diplomovou)
(po předcházející dohodě s vedoucím své práce, kterého určuje vedoucí KVV),měli by tak učinit nejpozději do 18.4.2017
/termín 18.4. je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře
„Zadání BP, Zadání DP“ na sekretariát KVV na e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
Takto posluchačem zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP,Zadání DP“ vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán dne 27.4. 2018 k podpisu děkanovi PF/
(Kopii formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ si poté posluchač vyzvedne na sekretariátě KVV)

přidal(a): Slípková Marcela
19. 03. 2018

 

Omluvení výuky odb.as. Mgr. Josefa Lorence, Dr.

Výuka se ve dnech 20.-21.3. 2018 nekoná (zahraniční cesta).

přidal(a): Slípková Marcela
19. 03. 2018

 

Sdělení posluchačům bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru výtvarná výchova

Vedoucí katedry výtvarné výchovy oznamuje, že v tomto ak. roce 2017/2018 se nebude konat 2. termín (srpnový) Státní závěrečné zkoušky.

doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.

V Českých Budějovicích 28.2. 2018


přidal(a): Slípková Marcela
28. 02. 2018

 

Přípravný kurz kresby, malby a modelování

pro přijímací řízení na katedru výtvarné výchovy PF JU pro ak. rok 2018/2019
17. 3. 2018

podrobné informace ke kurzu

přidal(a): admin
26. 02. 2018

 

KVV PF JU zve na výstavu ve slovenské Trnavě

Katedra výtvarné výchovy PF JU dne 8. 2. 2018 v 18:00 zahájí v Galérii Jána Koniarka ve slovenské Trnavě výstavu s názvem Zrcadlo ticha. Své práce budou pod kurátorským dohledem Zuzany Duchkové prezentovat pedagogové katedry (Petr Brožka, Josef Lorenc, Dominika Sládková - Paštéková, Petra Vichrová, Lenka Vilhelmová) a host Daniel Szalai. Expozici bude možné vidět do 25. 3. 2018.

Tisková zpráva

přidal(a): admin
01. 02. 2018

 

Hraniční prostor/ Grenzraum/ Border Space

výstava v Galerii D9

přidal(a): admin
08. 01. 2018

 

Výstava studentských prací v Malé galerii

přidal(a): admin
08. 01. 2018

 

 

upravit

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman