Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

Z. Duchková - foto

Mgr. Zuzana Duchková

(roz. Skořepová)

 

e-mail: duchkova@pf.jcu.cz

 

Studia:

 • 2004 - 2010 Historický ústav FF JCU v Českých Budějovicích, magisterský obor Kulturní historie; téma magisterské diplomové práce: Malíř Friedrich/ Bedřich Feigl (1864-1965) a jeho rodina. Život mezi národy a metropolemi.
 • 2010 - nyní Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, doktorský obor: Integrální studium člověka - obecná antropologie, seminář Historická antropologie; téma disertační práce: Němečtí a českoslovenští výtvarní umělci ve Velké Británii během druhé světové války. Proces adaptace a změn identit u protinacisticky orientované skupiny.
 • 2012 - 2013 Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště České Budějovice, Studium pedagogiky

 

Praxe:

 • 2014 - nyní Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra výtvarné výchovy
 • 2008 - 2015 SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, výuka předmětu Dějiny výtvarné kultury
 • 2011 - 2014 Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav dějin umění, přednášky: Kapitoly z dějin moderního umění I/ II; Úvod do sochařství

 

Granty:

 • 2016 - 2019 členka řešitelského kolektivu GA JU, č. 146/2016/S. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově
 • 2016 SVV pro rok 2016 na FHS UK, č. 260 347
 • 2015 členka řešitelského kolektivu SVV pro rok 2015 na FHS UK, č. 260238
 • 2014 členka řešitelského kolektivu SVV pro rok 2014 na FHS UK, č. 260122
 • 2014 PRVOUK, P20/2014/49
 • 2013 členka řešitelského kolektivu SVV pro rok 2013 na FHS UK, č. 267704
 • 2013 PRVOUK, P20/2013/31
 • 2008 členka řešitelského kolektivu grantu FRVŠ 211/ 2008 Rezidua dějin 20. století v nás - příspěvek ke studiu vzájemných vztahů evropských národů

 

Publikační činnost:

DUCHKOVÁ, Zuzana, Feigl v Berlíně, ve městě světel, in: Sawicki, N. (ed.), Friedrich Feigl 1884-1965, Arbor vitae: 2016, s. 140-197.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Předzvěst budoucího? Apokalyptické krajinné vize německého malíře Ludwiga Meidnera, in: Soukupová, B. - Godula-Weclawowicz Grazyna, R. - Karpinska, E. (eds.), Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa), Urbánní studie sv. 10, Praha 2016, s. 37-44.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef, Jak na Kladně (ne)pukaly ledy. Reakční minulost kapitalismu a světlé zítřky komunismu v lokálním diskursu kladenského stranického a podnikového aparátu 1960-1963, in: Petráš, J. - Svoboda, L. (eds.). Předjaří. Československo v letech 1963 - 1967, Praha 2016, s. 133-140.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana, Od Antverp přes Paříž po Řím. Cesty za uměním Bedřicha/ Friedricha Feigla a Otakara Kubína v prvních letech jejich umělecké kariéry, in: Habánová, A. - Habán, I. (eds.), Auf Reisen/ Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, Liberec 2015, s. 84-87.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef. Vizualizace víry v slánské krajině 17. století. Snahy Martiniců o rekatolizaci obrazem, in: Blažková, T. - Červinková, P. (eds.), Krajina jako antropologická čítanka, Praha 2015, s. 175-184.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef, "Město sta komínů". Snahy o ideologizaci urbánního prostoru města Kladna v padesátých a šedesátých letech 20. století, in: Petráš, J. - Svoboda, L. (eds.), Československo v letech 1954-1962, Praha 2015, s. 204-213.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Němečtí a českoslovenští výtvarní umělci v britském exilu mezi lety 1933 až 1945, in: Mezery v historii, 2015, s. 37-41, http://issuu.com/triodon/docs/sbornik_mezery_v_historii_2014_cz

SKOŘEPOVÁ, Zuzana, Prožitek, reflexe a obraz holokaustu. Několik postřehů k zaměření exilových a holokaustových studií. In: Soukupová, B. - Jelínek, T. (eds.): Bílá místa ve výzkumu holocaustu, Praha 2014, s. 233-240.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef. Zázračný plášť Panny Marie. Mariánská úcta pánů z Martinic a její odraz v rekatolizaci středních Čech, in: Holubová, M. - Suchomelová, M. (eds.), Salve regina: mariánská úcta ve středních Čechách, Praha 2014, s. 83-99.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Berlín nad Prahou jako nebe nad zemí. Česko-německý kulturní transfer v desátých a dvacátých letech 20. století.", in: Milan Augustin (ed.), Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí, Plzeň 2013, s. 188-197.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Malíř Bedřich (Friedrich) Feigl na rozcestí tří národů. Kulturní kontakty mezi Prahou a Berlínem v desátých a dvacátých letech 20. století, in: Anna Habánová - Ivo Habán (eds.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013, s. 248-257.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Prožitek, reflexe a obraz holokaustu. Vývoj metodologie exilových studií, in: Helena Machačová (ed.), Holokaust jako dávný příběh či morální apel? Výzkum, paměť a česká společnost, Druhý pražský seminář Spolku akademiků Židů, Praha 2013, s. 45-52.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Život za cenu důstojnosti? Němečtí uprchlíci před nacismem v ČSR ve 30. letech 20. století, in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.), "Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy", Brno 2013, s. 185-191.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Němečtí uprchlíci před nacismem v "tolerantním" Československu mezi lety 1933-1938, in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.), Státoprávní vztahy českého státu a německé říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj, Ostrava 2012, s. 99-105.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Prezentace a sebeprezentace československých a německých výtvarných umělců v Londýně během 2. světové války, in: Blanka Soukupová a kol., Společnost českých zemí v evropských kontextech, Praha 2012, s. 228-236.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Prostě jen někam patřit". Českoslovenští a němečtí výtvarní umělci v londýnském exilu za II. světové války, in: Mirjam Moravcová - Dana Bittnerová (eds.), Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce, Praha 2012, s. 169-180.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - GRUBHOFFER, Václav. Reflexe futurismu v českém výtvarném umění a architektuře, in: Jihočeský sborník historický 81 (= Supplementum 4), Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, 2012, s. 501-516.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Malíř ghetta" Bedřich Feigl (1884-1965) a jeho Wismarská ulička, Prostor Zlín 17, 4/ 2010, s. 41.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Život mezi Prahou, Berlínem. Malíř Bedřich Feigl (1884-1965) a jeho doba, in: Blanka Soukupová a kol., Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě, Praha 2010, s. 159-173.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Heimatstadt Prag a berlínský domov. Život ve dvou metropolích ve zlatých dvacátých letech?...ačkoliv my, co jsme je zažili, si nevzpomínáme, že by byla zlatá.?, in: Dagmar Blümlová a kol., Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), České Budějovice 2009, s. 315-327.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Role Otokara Fischera v organizacích pomáhajících německým uprchlíkům v Československu po roce 1933, in: Otokar Fischer (1883-1938) v rozhraních (=Intellektuelles Prag), Böhlau, v tisku.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef, Memories of the displacement. The presidential election of 2013 in the Czech Republic through the lens of historical anthropology, in: History and Politics. Remembrance as Legitimation, CGS Studies vol. 6, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, v tisku.

 

Účast na konferencích:

 • Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezka před rokem 1945, Mezery v historii 2016, pořádané Galerií výtvarných umění v Chebu 29. - 30. 6. 2016.
 • Umělecké dílo jako prostředek komunikace. Umění a tradice/ "Vysoké" a "nízké". Mezioborový workshop pořádaný Ústavem dějin umění Akademií věd ČR v Akademickém konferenčním centru 26. - 27. 11. 2015 v Praze.
 • Auf Reisen/ Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, mezinárodní konference pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii jako součást Festivalu Mitte Europa, Liberec, 9.-10. 10. 2015.
 • Národy, města, lidé, traumata. Mezinárodní konference pořádaná FHS UK, 8. - 9. 9. 2015 v Praze.
 • 4th Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference "History and Politics. Remembrance as Legitimation", Nicolaus Copernicus Univesity Toruń (Poland), 10. - 11. července 2015 v Toruni.
 • Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa/ antropologa. Mezinárodní konference pořádaná FHS Univerzity Karlovy, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk a Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ - Uniwersytet Łódzki, Łódź 5. - 6. 11. 2014 v Praze.
 • 12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World: European Association for Urban History conference in Lisbon, 3. - 6. 9. 2014.
 • Mezery v historii? Umělecko-historické sympozium věnované německým a německy hovořícím výtvarníkům a architektům tvořícím na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945 pořádané GAVU v Chebu v rámci Festivalu Mitte Europa, 25. - 26. 6. 2014.
 • Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí. Odborná konference v rámci projektu EU "Překračování hranic - Nové cesty mezi zeměmi" v Chebu, 27. až 29. května 2013.
 • Otokar Fischer v rozhraních, mezinárodní sympozium u příležitosti 130. výročí narození a 75. výročí úmrtí, pořádné Ústavem germánských studií FF UK, Institutem pro studium literatury Praha a Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Freie Universität Berlin, Praha 20. - 22. 5. 2013.
 • Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy, kolokvium pořádané Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a právněhistorickou společností The European Society for History of Law v Brně, 27. 02. 2013.
 • Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, odborná konference pořádaná OGL v Liberci, 22. - 23. 2. 2013.
 • Österreichisch-tschechische Historikertage zum Thema "Wirtschaft entlang der tschechisch-österreichischen Grenze", Raabs an der Thaya, 6. - 7. 12. 2012.
 • Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj, kolokvium pořádané u příležitosti osmistého výročí Zlaté buly sicilské Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a právněhistorickou společností The European Society for History of Law v Brně, 17. 10. 2012.
 • Krajina jako antropologická čítanka, odborná konference pořádaná Katedrou obecné antropologie FHS UK v Praze, 13. 10. 2012.
 • Význam a pozice etnických menšinových skupin v interkulturním prostředí, IV. mezinárodní konference o problematice etnických menšin pořádané FHS UK v Praze, 9. - 10. 02. 2012.
 • Společnost českých zemí v evropských kontextech. "České evropanství ve srovnávacích perspektivách", mezioborová konference pořádaná FHS UK v Praze, 14. - 15. 09. 2011.
 • Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), vědecké sympozium pořádané Historickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním okresním archivem v Českých Budějovicích, České Budějovice 23. - 24. 04. 2009.

 

Zahraniční stáže:

 • 7/ 2014 badatelský pobyt: Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum (badatelské stipendium PRVOUK)
 • 7-9/ 2013 badatelský pobyt: Jüdisches Museum Berlin, Archiv der Akademie der Künste, Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Spolková republika Německo (badatelské stipendium Česko-německé komise historiků pro rok 2013)
 • 6/ 2013 badatelský pobyt: Deutsches Exilarchiv Frankfurt am Main, Spolková republika Německo (badatelské stipendium PRVOUK)
 • 7/ 2012 badatelský pobyt: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Spolková republika Německo (Fond mobilit UK)
 • 8/ 2011 badatelský pobyt: Archiv der Akademie der Künste Berlin, Spolková republika Německo (Fond mobilit UK)
 • 7/ 2008 badatelský pobyt: Staatsbibliothek zu Berlin a Jüdisches Museum Berlin, Spolková republika Německo
 • 4/ 2007-9/ 2007 studijní pobyt: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Spolková republika Německo, v rámci projektu Sokrates/ Erasmus

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman