Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Fotogalerie

GAJU - zenová kresba

 

V rámci prvního roku tříletého grantu Aplikace estetických přístupů ve výtvarné praxi sklářské tvorby proběhl na naší katedře ojedinělý workshop.

Ve dnech 25. a 26. listopadu vedl skupinu našich studentů prof. Jiří Harcuba. Je to světoznámý výtvarník, rytec skla a medailér a také zkušený pedagog, který v současnosti přednáší a vede tvůrčí dílny na vysokých uměleckých školách v Japonsku, USA, Rakousku a Německu. Bývalý rektor VŠUP v Praze a zakladatel "pohyblivé" školy Dominika Biemana (pojmenovanou po vynikajícím rytci skla - portrétista, harachovský rodák,- jako J. Harcuba, který v 2. pol. 19. stol. v Karlových Varech a Mariánských Lázních portrétoval tehdejší uměleckou a politickou elitu.) V rámci této své pedagogické praxe vytvořil profesor Harcuba specifickou modifikaci zenového přístupu k rozvoji individuálního kresebného projevu a k jeho následné tvůrčí aplikaci.

V Harcubových workshopech účastníci kurzů používají takto intuitivně, uvolněně a raciem nekorigované kresby nejen pro nahlédnutí do vlastního nitra, k novému poznávání sebe sama, ale i pro následné vytvoření záměrné a cílené kompoziční výstavby. Ty lze pak zrealizovat různými technikami v různých médiích - rytinou na sklo jako definitivním dílem nebo přenesení tohoto plastického reliéfu do grafické polohy, jako vitrografii atd.

Průběh dvou pracovních dnů přinesl zajímavé impulsy, které budou zcela určitě využity při dalších úkolech realizovaného grantového projektu. Nové zkušenosti jsou přínosem i pro další výtvarné aktivity studentů i pro jejich vlastní pedagogickou praxi.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman