Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Fotogalerie

"Základní kámen PF"

Monolit krychle z gabrodioritu

 

... bydlel v suterénu budovy PF v Dukelské ulici od počátků jejího vzniku v r. 1910-11. (Budova je postavena ve stylu geometrické secese a původně sloužila jako obecná a měšťanská škola.) Z tohoto druhu kamene jsou tedy postaveny základy budovy.

Při revitalizaci suterénních prostor KVV bylo třeba kámen přemístit. Jeho rozměry však nedovolovaly transport vcelku, proto byl "naporcován". Menší kvádry vzniklé jeho dělením jsou novým a zajímavým materiálem pro sochařskou tvorbu osazenstva KVV.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman