O MALÉ GALERII

Výstavní činnost Malé galerie probíhá paralelně s kurátorským programem hlavního galerijního prostoru D9. Orientuje se především na prezentaci prací studentů katedry výtvarné výchovy PF JU, které vznikají v rámci jejich studia, jako jsou například semestrální nebo kvalifikační práce. Malá galerie je prostorem otevřeným i pro menší autorské výstavy a pro prezentaci tvůrčích výstupů dalších pracovišť Jihočeské univerzity.

Kurátorem Malé galerie je Dr. Dominika Sládková, M.A.

PROGRAM

2018

2017

 • Rytmus a jeho rysy při hledání abstraktních forem (výsledky sochařského workshopu)
 • Experimentální grafika, semestrální práce na téma "Paměť"
 • Grafická tvorba - studentské realizace
 • "Kreslířský maraton", ilustrátorský workshop pracoval s textem povídky "Vrána", happening studentů katedry výtvarné výchovy spolu s katedrou anglického jazyka a literatury, zahraniční hosté malíř, grafik Gabor Rosko z Maďarska a spisovatel-autor povídky, Zen Hae z Indonezie
 • "Čítárna" doprovodná výstava k výstavě v galerie D9 "Limity", ilustrace-originály a jejich realizace Petra Sládka

2016

 • Figurální malba II, semestrální práce k tématu výročí konce 2. sv. války "Rodinné příběhy"
 • Studie a stylizace organických forem
 • Historie - Kniha - Antikniha
 • Osm obrazů Romana Kubičky
 • Kreslení na učitelském ústavu v Českých Budějovicích
 • Aktivní krajina
 • Grafická tvorba/Konceptuální tvorba - studentské realizace
 • Abstrakce? (práce studentů NFMU1)

2015

 • Reliéfní portrét s písmem a návrhové kresby (3. roč. bc. studia)
 • Socha jako design - design jako socha (2. roč. nav. studia)
 • Výstupy semináře Intermediální tvorba (1. roč. nav. studia)
 • Hostina u Trimalchiona - výtvarné práce studentů KVV z předmětu Experimentální grafika
 • Ab ovo - výstava studijních prací posluchaček a posluchačů bakalářského studia KVV
 • Jaroslav Hejný: ze sbírek PF JU (společně s galerií D9)
 • Zásmucký projekt Dopis nevinnému - Výběr prací pedagogicko-studentského workshopu v klášteře Zásmuky
 • Barvy, gesta, tvořivost - výstava výtvarných prací z letního projektu studentek KVV L. Jílkové a E. Kolářové

2014

 • Křížová cesta. Výstava prací pedagogů KVV PF JU.
 • Hrnky. Výsledky studentských prací atelieru prostorové tvorby - keramika.
 • Soku 2014. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Energie.
 • Václav Živec - kresba, malba. Výstava výběru prací autora z let 1914-1975.
 • Příběh. Výstava prací L. Vilhelmové, J. Němcové a A. Pospíšila.
 • Sklářská tvorba. Výsledky studentských prací z výběrového semináře ST na KVV PF JU.

2013

 • Soku 2013. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Kontrast.
 • Pedagogové a hosté KVV k 65. výročí založení PF.
 • Výsledky grantu GAJU 042/2010/H Aplikace estetických přístupů ve sklářské tvorbě.

2012

 • GAJU - zenová kresba. Prezentace dílčích výsledků grantu KVV PF JU.
 • Grafický design. Výstava studentských semestrálních prací.
 • Soku 2012. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Vznik.

2011

 • Rožmberský rok. Výstava tematických studentských prací, spolupráce s Krajským úřadem.
 • Studentské kresby a malby. Výstava výsledků atelieru plošných výtvarných činností.
 • Figurální kresba. Prezentace studentských prací polských posluchačů FAVU PU Radom.
 • Soku 2011. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Energie.
 • Výsledky grantu FRVŠ 308/2010 Sklářská tvorba.

FOTOGALERIE

Ukázky prací posluchačů 3. ročníku VV (jednooborová) z předmětů Prostorová tvorba a Sklářská tvorba

FOTOGALERIE

Výsledky studentského workshopu na téma: KONVEXNÍ A KONKÁVNÍ JAKO FORMA SDĚLENÍ
a
výsledky realizací studentských projektů na téma: SOCHA JAKO DESIGN DESIGN JAKO SOCHA

11. 2. - 23. 2. 2015

FOTOGALERIE

Prostorová tvorba 4 - duben 2015

FOTOGALERIE

Prezentace studijních maleb a kreseb 1. ročníku za letní semestr

FOTOGALERIE

AB OVO - výstava studijních prací posluchaček a posluchačů bakalářského studia KVV

FOTOGALERIE

Jaroslav Hejný - vernisáž

FOTOGALERIE

Dopis nevinnému - výběr prací pedagogicko-studentského workshopu v Klášteře Zásmuky

FOTOGALERIE

Barvy, gesta, tvořivost - Eva Kolářová a Lucie Jílková 2015

 

Koncept: Bez palety a štětců

KAŽDÝ SVÝM GESTEM HOZERNÍ BARVY NA OBRAZ DO NĚJ VLOŽIL NĚCO ZE SEBE. NA MALBÁCH SE PODÍLELY NAŠE KAMARÁDKY. I NÁHODNĚ PŘIZVANÍ KOLEMJDOUCÍ.

PAPÍRY, BALICÍ PAPÍR, ČTVRTKY, KARTONY, SOLOLITOVÉ DESKY, AKRYLOVÉ BARVY, SLUNCE A VÍTR

 

Akce:

 1. První impulz: Střelba šipek do balonků naplněných naředěnými akrylovými barvami, které byly uvázány nad malířskými plátny. Stékání a vzájemné prolínání barev přes všechna tři plátna byl výsledný efekt. (Společná práce s taneční skupinou "Not Just Dance" ve Vodňanech)
 2. Posun tématu: Vrhání barvy z kelímků, práce s možnostmi tohoto výtvarného média. Hlavní plátno bylo podloženo pomocnými papíry a kartony a nakonec i textilem. Barvy a způsob házení bylo řízeno našimi emocemi z místa i počasím. (Lipno - Horní Planá)
 3. Řízená náhoda: Na kmeny stromů byly umístěny sololitové desky, obklopené pomocnými papíry. Obraz se utvářel pomocí gesta vyhození barvy z kelímku, nejen řízeného emocemi a volenými harmoniemi odstínů barev. Do vytváření tvarů skvrn a jejich překrývání se mimo gest účastníků přidával i vliv silného větru. Ve výsledku vznikly zajímavé kompozice nejen na hlavním formátu, ale i na papírech, které vykrývaly jejich okolí. (Společná práce členů kurzu kresby a malby v plenéru pořádaném ak. mal. V. Vejsovou, i zapojení kolemjdoucích lidí, Chlum u Třeboně)
 4. Brána: Princip zasahující do prostoru, umocněn světlem. (zapojení spolužáků)

FOTOGALERIE

Hostina u Trimalchiona - práce ateliéru grafiky a malby studentů KVV

FOTOGALERIE

Studie a stylizace organických forem

FOTOGALERIE

Historie - Kniha - Antikniha

FOTOGALERIE

Kreslení na Učitelském ústavu v Českých Budějovicích

Expozice studentských artefaktů z Učitelského ústavu v Českých Budějovicích z 20., 30. a 40 let 20. století z archivu KVV PF JU. Výstava se konala v rámci doprovodného programu XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, pořádané PF JU v ČB

FOTOGALERIE

Výsledky workshopu prostorové tvorby studentů navazujícího jednooborového studia na téma Změna

FOTOGALERIE

Aktivní krajina
Prezentace studentských land - artových projektů magisterského studia z kurzu environmentální tvorby v Rožmberku nad Vltavou.

FOTOGALERIE

Studentské práce realizované v rámci volitelných předmětů VPTI - individuální studentský projekt a SKT - sklářská tvorba

FOTOGALERIE

Grafická tvorba/Konceptuální tvorba
Studentské realizace
vede: Dr. D. Sládková M. A.

FOTOGALERIE

Kreslení na učitelském ústavu

FOTOGALERIE

Abstrakce?

(práce studentů NFMU1)

FOTOGALERIE

Rytmus a jeho rysy při hledání abstraktních forem

(výsledky sochařského workshopu)

FOTOGALERIE

Plenér na téma Náměstí v Českých Budějovicích

(bc vv jednooborové)

FOTOGALERIE

Figurální kresby

Studijní práce posluchačů jednooborového studia (bc ZUŠ)

FOTOGALERIE

Prostorová tvorba IV. - sochařská kompozice

Stylizace organické formy 2017

D. Sládková - foto

KONTAKT

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátor Malé galerie:
Dr. Dominika Sládková, M.A.
dominika.pastekova@gmail.com