Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

A. Pospíšil - foto

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Narozen: 1981 v Praze
 
Studia: 1997-2001 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze.
  2002-2007 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
katedra výtvarné výchovy - jednooborové studium.
  2007-2011 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
katedra výtvarné výchovy - doktorské studium.
  2011 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
katedra výtvarné výchovy - rigorózní řízení.

 

Publikační činnost:

 • POSPÍŠIL, Aleš. Kozí Hrádek a Josef Švehla. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 38-40. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Hrad Věžka - příběh smutného osudu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Možnosti kastellologie ve výtvarné edukaci. In Mezi viděním a věděním. [CD-ROM] Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 63-65. ISBN 978-80-7414-152-2.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Do nitra zvířecí říše ve výtvarné výchově. In Ve zvířecí kůži - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. [PDF] Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. s. 7-8. ISBN 978-80-86952-52-9.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Cestovní deník k putování po zemi gotické. Metodické listy ke stálé expozici gotického umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Po stopách holandských mistrů. Metodické listy ke stálé expozici flámského a holandského malířství Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Jaroslav Herout - Vitruvius českého školství. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Josef Švehla - pedagog, spisovatel, buditel. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.) Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. s. 32-38. ISBN 978-80-7394-261-8.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu - z konference na PF JU. In Jihočeská univerzita - čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích 1/2 2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 67. ISSN 1214-7869.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Němí svědkové minulosti promlouvají. In Včelička - měsíčník pro výchovně vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. Praha: Atelier Ex Aedifico, 2011, č. 5, s. 1. ISSN 1804-3674.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Tma jako tematický prostor ve výtvarné výchově. In Když je tma - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2011. s. 4-5. ISBN 978-80-86952-67-3.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2011. 191 s. Konzultant: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. (kvalifikační studie - text doktorské disertační práce)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Uplatnění kastellologických témat ve výtvarné výchově. In SOKOL, Milan (ed.) Didaktika výtvarného umenia - koncepty, kontexty, prax. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 371-393. ISBN 978-80-557-0302-2.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Ježek z Pravomíru. In VAVŘÍNEK, Zdeněk. a kol. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů [2016]. Praha: Zdeněk Vavřínek/Martin, 2012. s. 186-187. ISBN 978-80-904241-7-3. (sestavení hesla)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Matouš Vondrák - pedagog a výtvarník. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2012, č. 1, s. 11-12. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Kniha jako médium obrazotvornosti. In V knize ukryté - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2012. s. 3-6. ISBN 978-80-86952-95-6.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Projekt Křížová chodba v Galerii 9. In Devítka - oficiální magazín Městské části Praha 9. Praha: Městská část Praha 9/ Strategic Consulting, 2013, č. 7, s. 24-25. MK ČR E 13319.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Hledání ztraceného místa - mezinárodní konferenční setkání a výstava autorských knih. In Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 3-4. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. In Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 39-47. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Svět architektury v zrcadle výtvarné edukace. In Kdybych byl architektem - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2013. s. 4-6. ISBN 978-80-87799-07-9.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci projektu Science Zoom [Online]. Dostupné na: http://jcu.inqool.cz/index.php/2-uncategorised/85-pf-08 [14.4.2014]. Aplikace v rámci projektu scienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec - život s výtvarnou výchovou. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 2, s. 1-3. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. In SLÁDKOVÁ, Dominika; VILHELMOVÁ, Lenka (eds.) KVVPFJUMMXIV/1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 1-4. ISBN 978-80-7394-465-0.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Hudba k nazírání. Od synestézie k abstrakci skrze hudební náměty výtvarných činností. In Když se hudba vybarví - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2014. s. 2-6. ISBN 978-80-87799-25-3.
 • POSPÍŠIL, Aleš; JÁNSKÁ, Lenka; FILIP, Michal. K prehistorii periodika Výtvarná výchova v meziválečném Československu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 3, s. 19-25. ISSN 1210-3691.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Hodnocení metodika poroty ústředního kola 12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR "Oči dokořán 2014". In Oči dokořán 2014. [CD-ROM s tištěným katalogem] Olomouc: ZUŠ Miroslava Stibora, 2014. s. 5-13. (odborná zpráva)
 • POSPÍŠIL, Aleš; KALAŠOVÁ, Marcela. Ikonografie hradu Valečova v 19. století. Valečov jako námět výtvarných děl poutníků a malířů. In Z Českého ráje a Podkrkonoší - vlastivědná ročenka. Semily: SOA, Turnov: MČR, Jičín: RMaG, 2014, č. 27, s. 97-132. ISSN 1211-975X. ISBN 978-80-86254-30-2.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař - inspirovaný a inspirující. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 15-19. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař - Inspiriert und Inspirierend. In Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre. Písek: Sladovna, o. p. s., 2015. s. 15-20. Projekt: Registrierungsnummer M00285, gefördert aus dem Operationsprogramm Ziel 3 Europäische regionale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007-2013.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výsledky výtvarné přípravy v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ. In PROCHÁZKA, Miroslav; RYBIČKOVÁ, Marta; VÍTEČKOVÁ, Miluše; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.) Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference ČPdS na PF JU v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS, 2015. s. 35-36. ISBN 978-80-905245-4-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného… In Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2015, č. 8, s. 1. ISSN 1210-5236.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla už pošta? - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec - przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In Arteria13/2015 - Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. ISSN 1895-5827.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VEJSOVÁ, Věra. Na granicy przedstawianego obrazu - bez granic. Wystawa czeskich, słowackich i polskich autorów w praskiej Galerii Hollar. In Arteria 13/2015 - Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 97-101. ISSN 1895-5827.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Zpráva z konference na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zpráva ze sekce zájmové činnosti se zaměřením na výtvarnou a hudební výchovu 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti na PF JU v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 1, s. 14. (zpráva)
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Od restartu k druhému setkání České sekce INSEA. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 2, s. 1-2. (úvodník)
 • POSPÍŠIL, Aleš. Z cyklu historie pracovišť terciární sféry oboru výtvarná výchova. Stručná historie katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 1, s. 5-8.
 • POSPÍŠIL, Aleš. Pavel Šamšula - nestor dvou dekád fungování INSEA. In ŠOBÁŇOVÁ, Petra; JIROUTOVÁ, Jana et al. Česká sekce INSEA 1967-2017. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2017. s. 184 -185. ISBN 978-80-904268-2-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš (edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-5.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ na KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Fokus: Kvalita ve výtvarné výchově. Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově České Budějovice 2017. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 2, s. 6 - 8. (zpráva)

 

Editorská činnost:

 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7394-261-8.
 • POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel (eds.). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

 

Účast na konferencích:

 • Mezi viděním a věděním - doktorské kolokvium oboru Výtvarná výchova.
  KVK PF UJEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 9. 9. 2009.
 • Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu - celostátní konference.
  KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 19. 2. 2011.
 • Didaktika výtvarného umenia - koncepty, kontexty, prax - mezinárodná vedecká konferencia.
  KVK PF UMB v Bánské Bystrici, Bánská Bystrica - SR 21. 9. 2011.
 • Hledání ztraceného místa - konferenční setkání a mezinárodní výstava autorských knih.
  KVV PF JU v Českých Budějovicích / PNP Praha, Praha Klementinum 5. 5. 2013.
 • Oči dokořán 2014 - setkání výtvarných pedagogů k otevření výstavy 12. Národní přehlídky základních uměleckých škol ČR. MŠMT ČR, ZUŠ M. Stibora Olomouc a sekce výtvarného oboru UUR ZUŠ ČR /Šternberk 3. 10. 2014.
 • Škola a její křižovatky - konference České pedagogické společnosti na PF JU. KPP PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 26. - 27. 3. 2015.
 • Kolegium VV 2015 - kolegium kateder zajišťujících studium v oboru Výtvarná výchova. KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 11. - 12. 4. 2015.
 • Celostátní setkání učitelů výtvarného oboru ZUŠ, Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary, Plzeň 30. 9. - 2. 10. 2015.
 • Umělecké dílo jako prostředek komunikace, sekce "Vysoké" a "nízké", Akademie věd České republiky, Akademické konferenční centrum, Praha 26. - 27. 11. 2015.
 • 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti. PF JU pod záštitou AVPVČ a nově vzniklé sekce pro PVČ v rámci České pedagogické společnosti, České Budějovice, 16. - 17. 6. 2016.
 • Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 21. - 22. 9. 2017.

 

Granty:

 • Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci grantového projektu PF JU Science Zoom. ScienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001. Období řešení: 2014. (spoluřešitel)
 • Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. GA JU, číslo projektu: 146/2016/S. Období řešení: 2016 - 2019. (spoluřešitel)

 

Členství v komisích a radách:

2009 - dosud; Rada oborových didaktiků PF JU v Českých Budějovicích.
2011; Metodik komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Jindřichově Hradci.
2011 - dosud; Člen komise SZZ pro obor výtvarná výchova na PF JU v Českých Budějovicích.
2013 - dosud; Člen komise SRZ pro obor výtvarná výchova na PF JU v Českých Budějovicích.
2013 - dosud; Přizvaná osoba inspekce Jihočeského inspektorátu ČŠI v Českých Budějovicích.
2014; Metodik komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Českém Krumlově.
2014; Metodik komise ústředního kola celostátní soutěžní přehlídky VO ZUŠ ve Šternberku.
2015 - dosud; Člen redakční rady časopisu Výtvarná výchova (PedF UK Praha).
2015 - dosud; Člen ČS INSEA (předseda kontrolního výboru).
2017; Člen komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Třeboni.

 

Samostatné výstavy:

2004 - Galerie 9, Praha. (s K. Dostálkovou a D. Svobodovou)
2005 - Galerie Watzko, České Budějovice. (s K. Musilem)
2006 - Stopy tisku, Výstavní síň Jihočeského divadla, České Budějovice. (s K. Musilem)
2014 - Příběh, Malá galerie, České Budějovice. (s J. Němcovou a L. Vilhelmovou)

 

Skupinové výstavy:

2004 - Křížová chodba I., Piaristický klášter, České Budějovice.
2004 - Naposled v malém, Benefice Galerie 9, Praha.
2005 - Křížová chodba II., Piaristický klášter, České Budějovice.
2005 - Bienále mladých umělců a životní jubileum F. Valeny, Galerie Scarabeus, Praha.
2006 - Zrcadlení 06, Galerie Václava Špály, Praha.
2006 - Křížová chodba III. v Solnici, CK Solnice, České Budějovice.
2006 - E-ON, České Budějovice.
2007 - Křížová chodba IV., Piaristický klášter, České Budějovice.
2007 - Iuventars, KD Metropol, České Budějovice.
2007 - Městské muzeum (Synagoga), Vodňany.
2007 - Městská galerie, Český Krumlov.
2008 - Křížová chodba V. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2008 - Křížová chodba VI. v Portyči, Galerie Portyč, Písek.
2009 - Křížová chodba VII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2010 - Pedagogové KVV PF JU, Městská galerie Lažnia, Radom - Polsko.
2010 - Křížová chodba VIII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2011 - Dívej se…, Pedagogové KVV PF k 20. výročí založení JU, Divadlo O. Nedbala, Tábor.
2011 - Křížová chodba IX. v DBP, Galerie Divadla Bolka Polívky, Brno.
2012 - Křížová chodba X. v Patře, Galerie Patro, Olomouc.
2013 - Pedagogové a hosté KVV k 65. výročí založení PF JU, Galerie D9, České Budějovice.
2013 - Křížová chodba XI. v 9, Galerie 9, Praha.
2014 - Křížová chodba XII. v MD, Galerie Malého divadla F.X. Šaldy, Liberec.
2014 - Křížem…Výstava pedagogů KVV PF JU a jejich hostů, Galerie Sv. Marka, Soběslav.
2015 - Křížová chodba XIII. v MSP, Strakonický hrad, Strakonice.
2015 - Graphica Creativa, Galerie D9, České Budějovice.
2016 - Sami/spolu/dohromady, Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec.
2016 - Křížová chodba XIV. v MMV, Městské muzeum Volyně, Volyně.
2016 - Bílá laboratoř, Galerie města Olomouce, Olomouc.
2017 - Křížová chodba XV. v MMB, Městské muzeum Blatná, Blatná.

 

Jako samostatně tvůrčí autor se věnuje zejména komorní grafické tvorbě, kde akcentuje inspiraci architekturou a urbanistikou krajiny. Výtvarné pojetí je geometrické a stylizační. Vedle samostatných grafických listů vytváří i grafické autorské knihy. Příležitostně se věnuje i malbě stejné tématické náplně. V letech 2005 - 2016 byl mimo jiné kmenovým autorem galerie Watzko v Českých Budějovicích.

 

Kurátorská činnost:

2011 - Křížová chodba v DBP. Divadlo Bolka Polívky, Brno.
2012 - J. Němcová a L. Vilhelmová. GD a galerie Tišice, Tišice u Mělníka.
2014 - V. Živec: kresba/malba. Galerie D9, České Budějovice.
2015 - J. Hejný: ze sbírek PF JU. Galerie D9, České Budějovice.
2015 - J. Lorenc: Kámen/nůžky/papír. Galerie D9, České Budějovice.
2016 - R. Kubička: Osm obrazů RK. Galerie D9, České Budějovice.
2016 - Kreslení na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Malá galerie, České Budějovice.

Od roku 2007 spolupracuje s nezávislým profesionálním divadelním souborem Geisslers Hofcomoedianten, z.s., který se zabývá zejména uváděním barokních textů a jejich přesahem do současnosti.

Od roku 2009 je odborným asistentem na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje základy teorie výtvarné výchovy, teorii výtvarné výchovy I.,II., témata a náměty ve výtvarné výchově, základy kresby, malby a užitou grafiku - písmo. Garantuje také průběžnou pedagogickou praxi posluchačů katedry. V současné době vykonává funkci tajemníka katedry.

 

Kontakt: e-mail: apospisil@pf.jcu.cz

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman