Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Pravidla pro psaní závěrečných prací

 

Příručka ke zpracování kvalifikačních prací na katedře výtvarné výchovy PF JU (.pdf)

 

Ke kontrole pravopisu (gramaticky bezchybný text je základní podmínka):
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR - prirucka.ujc.cas.cz

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman