Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

 

Vyučované povinné předměty:
Akt I, II,III, IV
Základy malby I, II
Teorie barvy
Plastická anatomie
Prostorová tvorba I, II
Vybrané kapitoly z dějin umění I, II, III, IV, V
Základy zobrazovacích metod I, II
Uměleckohistorická exkurze I, II, III
Základy plenérové tvorby
Plenérová tvorba I, II
Malířské techniky
Základy grafických technik I, II
Prostorová tvorba - keramika, design I
Prostorová tvorba - keramika II
Prostorová tvorba III - redukovaná plastika
Prostorová tvorba IV - sochařská kompozice
Figurativní malba I, II
Nefigurativní malba I, II
Písmo a typografie
Interdisciplinární seminář z estetiky a teorie umění
Volná kresba
Teorie a dějiny architektury
Základy teorie výtvarné výchovy

Vyučované povinně volitelné předměty:
Dějiny umění nové doby
Volná grafika

Seminář k bakalářské práci I, II

Státní závěrečná zkouška z dějin výtvarné výchovy: dějiny výtvarného umění, teoretická zkouška z metodiky výtvarné výchovy a z teorie výtvarných disciplín

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2017 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman