Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

 

Vyučované povinné předměty:
Akt I, II,III, IV
Základy malby I, II
Teorie barvy
Plastická anatomie
Prostorová tvorba I, II
Vybrané kapitoly z dějin umění I, II, III, IV, V
Základy zobrazovacích metod I, II
Uměleckohistorická exkurze I, II, III
Základy plenérové tvorby
Plenérová tvorba I, II
Malířské techniky
Základy grafických technik I, II
Prostorová tvorba - keramika, design I
Prostorová tvorba - keramika II
Prostorová tvorba III - redukovaná plastika
Prostorová tvorba IV - sochařská kompozice
Figurativní malba I, II
Nefigurativní malba I, II
Písmo a typografie
Interdisciplinární seminář z estetiky a teorie umění
Volná kresba
Teorie a dějiny architektury
Základy teorie výtvarné výchovy

Vyučované povinně volitelné předměty:
Dějiny umění nové doby
Volná grafika

Seminář k bakalářské práci I, II

Státní závěrečná zkouška z dějin výtvarné výchovy: dějiny výtvarného umění, teoretická zkouška z metodiky výtvarné výchovy a z teorie výtvarných disciplín

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman