Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výtvarné výchovy

Aktuality

Členové katedry

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní materiály

Státní závěrečné zkoušky

Pravidla pro psaní závěrečných prací

Rigorózní řízení

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

 

Další katedry PF JU

 

Katedra výtvarné výchovy

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

 

Vyučované předměty:
Akt
Základy kresby
Plastická anatomie
Malířské techniky
Malba
Sochařství
Úvod do dějin výtvarného umění
Vybrané kapitoly z dějin umění pravěku a starověku
Exkurze z výtvarné výchovy
Základy grafiky
Kurz kresby a malby
Keramika
Vybrané kapitoly z dějin umění středověku a renesance
Estetika a základy teorie umění
Vybrané kapitoly z dějin umění novověku
Výtvarné umění 19. a 20. století
Písmová tvorba
Dějiny architektury
Metodika výtvarné výchovy
Seminář k bakalářské práci
Státní závěrečná zkouška z dějin výtvarné výchovy: dějiny výtvarného umění, teoretická zkouška z metodiky výtvarné výchovy a z teorie výtvarných disciplín

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010 Martin Toman