Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Navazující magisterské studium
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy - jednooborové studium

 

Vyučované povinné předměty:
Architektura
Architektonické studie
Teorie výtvarné výchovy I, II
Volná kresba
Intermediální tvorba I, II
Prostorová tvorba I - koncept 3D objektů
Prostorová tvorba II - koncept 3D objektů
Prostorová tvorba - workshop
Volná grafická tvorba
Počítačová grafika I, II
Intermedia v grafické tvorbě I
Environmentální tvorba v plenéru
Historiografie a metodologie dějin umění
Ročníková práce I, II

Vyučované povinně volitelné předměty:
Autorská kniha
Výtvarná interpretace kulturní památky
Fotografie
Prostorová tvorba - sklo
Konceptuální tvorba
Volná prostorová tvorba - individuální studentský projekt
Experimentální grafika
Prostorová tvorba- keramická plastika
Intermedia v grafické tvorbě II

Seminář k diplomové práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné výchovy: didaktika výtvarné výchovy a výběrový okruh z teorie jednotlivých vyučovaných praktických předmětů

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman