Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

Navazující magisterské studium
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy - jednooborové studium

 

Vyučované povinné předměty:
Architektura
Architektonické studie
Teorie výtvarné výchovy I, II
Volná kresba
Intermediální tvorba I, II
Prostorová tvorba I - koncept 3D objektů
Prostorová tvorba II - koncept 3D objektů
Prostorová tvorba - workshop
Volná grafická tvorba
Počítačová grafika I, II
Intermedia v grafické tvorbě I
Environmentální tvorba v plenéru
Historiografie a metodologie dějin umění
Ročníková práce I, II

Vyučované povinně volitelné předměty:
Autorská kniha
Výtvarná interpretace kulturní památky
Fotografie
Prostorová tvorba - sklo
Konceptuální tvorba
Volná prostorová tvorba - individuální studentský projekt
Experimentální grafika
Prostorová tvorba- keramická plastika
Intermedia v grafické tvorbě II

Seminář k diplomové práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné výchovy: didaktika výtvarné výchovy a výběrový okruh z teorie jednotlivých vyučovaných praktických předmětů

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman