Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

 

Vyučované předměty:
Základy zobrazovacích metod - kresba I Teorie barvy Základy prostorové tvorby I, II
Vybrané kapitoly z dějin umění I, II, III, IV, V
Kresebné a grafické techniky
Malířské techniky
Uměleckohistorická exkurze I, II
Grafická tvorba
Plastická tvorba - modelování I, II
Plastická tvorba - keramika I, II
Základy architektury I, II
Architektonická tvorba
Plenérová tvorba
Základy malby I, II
Malířská tvorba
Interdisciplinární seminář z estetiky a teorie umění
Základy teorie výtvarné výchovy
Dějiny umění nové doby

Seminář k bakalářské práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné tvorby: dějiny umění a výběrový okruh z kresby, malby, architektury, modelování a teorie výtvarné výchovy

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman