Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

 

Vyučované předměty:
Základy zobrazovacích metod - kresba I Teorie barvy Základy prostorové tvorby I, II
Vybrané kapitoly z dějin umění I, II, III, IV, V
Kresebné a grafické techniky
Malířské techniky
Uměleckohistorická exkurze I, II
Grafická tvorba
Plastická tvorba - modelování I, II
Plastická tvorba - keramika I, II
Základy architektury I, II
Architektonická tvorba
Plenérová tvorba
Základy malby I, II
Malířská tvorba
Interdisciplinární seminář z estetiky a teorie umění
Základy teorie výtvarné výchovy
Dějiny umění nové doby

Seminář k bakalářské práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné tvorby: dějiny umění a výběrový okruh z kresby, malby, architektury, modelování a teorie výtvarné výchovy

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman