Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Navazující magisterské studium
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

Vyučované povinné předměty:
Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově
Intermediální tvorba I, II
Teorie výtvarné výchovy I, II
Grafický design I, II
Environmentální tvorba v plenéru

Vyučované povinně volitelné předměty:
Autorská kniha
Výtvarná interpretace kulturní památky
Fotografie
Počítačová grafika I
Prostorová tvorba - sklo
Konceptuální tvorba
Volná prostorová tvorba - individuální studentský projekt
Počítačová grafika II
Experimentální grafika
Plastická anatomie
Prostorová tvorba- keramická plastika
Intermedia v grafické tvorbě II
Historiografie a metodologie dějin umění

Seminář k diplomové práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné výchovy: teorie výtvarné výchovy a teorie praktických výtvarných disciplín

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman