Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Katedra výtvarné výchovy

Navazující magisterské studium
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

Vyučované povinné předměty:
Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově
Intermediální tvorba I, II
Teorie výtvarné výchovy I, II
Grafický design I, II
Environmentální tvorba v plenéru

Vyučované povinně volitelné předměty:
Autorská kniha
Výtvarná interpretace kulturní památky
Fotografie
Počítačová grafika I
Prostorová tvorba - sklo
Konceptuální tvorba
Volná prostorová tvorba - individuální studentský projekt
Počítačová grafika II
Experimentální grafika
Plastická anatomie
Prostorová tvorba- keramická plastika
Intermedia v grafické tvorbě II
Historiografie a metodologie dějin umění

Seminář k diplomové práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné výchovy: teorie výtvarné výchovy a teorie praktických výtvarných disciplín

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman