Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Pro přijímací řízení na katedru výtvarné výchovy PF JU pro ak. rok 2018/2019

pro bakalářské studium

pořádá katedra výtvarné výchovy

PŘÍPRAVNÝ KURZ KRESBY, MALBY A MODELOVÁNÍ

(včetně možných konzultací domácích prací)

 

Přípravný kurz se uskuteční v sobotu dne 17.3. 2018 od 10:00 do 14:00

Kurz povedou: MgA. Petr Brožka, Ph.D., Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Nepovinný kurz je určen zájemcům o studium na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU. Uchazeči o studium mohou v jeho rámci zkonzultovat domácí práce a vyzkoušet si nanečisto praktická zadání, která jsou obdobou zadání přijímacích zkoušek na KVV PF JU.

Kurzovné: jednorázový poplatek 380,- Kč
Poplatek pošlete na číslo účtu PF JU: 104725778/0300, variabilní symbol: 91034

Pokud se chcete kurzu zúčastnit, sdělte prosím termín své účasti na adresu sekretariátu: slipkova@pf.jcu.cz do 9. března 2018.

Dne 17. 3. 2018 v 10,00 hodin se dostavte do budovy Pedagogické fakulty JU; sraz všech účastníků kurzu bude u bočního vchodu do budovy PF (vchod je z ulice U Tří lvů - vedle Českého rozhlasu).

S sebou na kurz si přineste:
  - barvy temperové nebo akrylové
  - nádobky na vodu
  - papír velikosti A2, čtvrtku velikosti A3
  - štětce
  - uhel nebo tužku
  - špachtle na modelování

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2019 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman