Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Studijní odkazy

 

Časopis Výtvarná výchova

Nejstarší kontinuálně vydávané periodikum oboru VV. V archivu je možné dohledat a stáhnout všechna čísla vydaná po roce 2011.

http://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/

 

Časopis Kultura, umění a výchova

Odborné recenzované periodikum obsahující příspěvky v českém a slovenském jazyce. Vychází dvakrát ročně; všechna čísla jsou dostupná na níže uvedeném odkazu.

http://www.kuv.upol.cz/

 

Česká sekce INSEA

Odkaz na webové stránky České sekce INSEA – české větve mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění.

http://www.insea.cz/

 

KOMPaRATIO - Zborník štúdií o umení a výtvarnej edukácii

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, 2016. 67 s. ISBN 978-80-558-0969-4.

sborník ke stažení (.pdf, 82 MB)

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2010–2019 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman