Katedra aplikované fyziky a techniky » Pozvánka na Veletrh nápadů učitelů fyziky na půdě JU