Pro studenty

Výsledky zápočtový test Elektronika I 9. 1. 2018
Úspěšně absolvovali test všichni kromě kolegy Fencla (4,5 b.). Pan Fencl přijde společně s jiným vypsaným zkouškovým termínem (TMA1, TZK apod.) na ústní přezkoušení.

Studijní materiály

Klíč k určování dřevin, odkazy do systému eAmos a další užitečné materiály.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku je dostupný na stránkách fakulty.

Kombinované studium

Přehled kombinovaného studia pro letošní rok jsou zde dostupné v pdf. souborech.

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy k jednotlivým oborům a průběh státních závěrečných zkoušek.

Bakalářské a diplomové práce

Téma bakalářské nebo diplomové práce je
možné konzultovat s vyučujícími v souladu
s jejich odborným zaměřením.