Katedra aplikované fyziky a techniky » Další vzdělávání učitelů fyziky