Základní informace

image

O přehlídce

Studenti učitelství fyziky mají i tento rok možnost přihlásit se do soutěže závěrečných prací právě z oblasti fyziky. Tato akce již tradičně přináší studentům možnost nejen prezentovat svou práci, konfrontovat ji s dalšími studenty stejného oboru, ale i navázat kontakty a načerpat novou inspiraci do další práce v rámci navazujícího studia, či při dalším působení na školách. Soutěž závěrečných prací představuje také příležitost porovnat úroveň jednotlivých pracovišť zaměřených na přípravu budoucích učitelů fyziky. Soutěž obvykle probíhá v těchto kategoriích:

 • - práce studentů bakalářského studia;
 • - práce studentů navazujícího studia;
 • - práce studentů doktorského studia a rigorózní práce.

Práce nemusí do termínu soutěže projít obhajobou.
Autoři oceněných prací získají věcné odměny.

Průběh přehlídky

Pro přihlášení do soutěže použijte prosím jednoduchý registrační formulář na stránce níže. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 5. 6. 2016. Upřesňující informace budou zveřejněny po tomto termínu. Vlastní průběh soutěže se podobá obhajobě kvalifikačních prací.

Připravte si prosím:
- Prezentaci o délce asi 15 minut;
- Vlastní kvalifikační práci v tištěné podobě (případně potřebné pomůcky).

Místo konání

Soutěž proběhne ve čtvrtek 16. června 2016 od 10 hodin v učebně J217 budovy Pedagogické fakulty JU na adrese: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice. Pedagogická fakulta leží poblíž vlakového i autobusového nádraží a obchodního domu Prior. Od vlakového i autobusového nádraží je možné dojít pěšky během asi deseti minut. Detailní informace o umístění budovy a jejím vzhledu naleznete níže.

StreetView:

Přihlášení do soutěže

K přihlášení do soutěže prosím použijte registrační formulář níže. V případě potíží s odesláním přihlášky, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu: raset@pf.jcu.cz

Přihlašování do soutěže bylo již UZAVŘENO!


*Uveďte prosím zkratku BP pro bakalářskou práci, DP pro diplomovou práci a RP pro práci rigorózní.
*Uveďte název práce i stručnou anotaci.

Výsledky

Bakalářské práce

 1. 1. Petr Koza
 2. 2. Roman Chvátal
 3. 3. Pavla Rousová

Diplomové práce

 1. 1. Martin Královec
 2. 2. Pavel Jureček
 3. 2. Vojtěch Maxera
 4. 3. Lenka Dokoupilová

Disertační práce

 1. Jan Plzák