Mgr. Vojtěch Blažek


tel: +420 387 773 035    e-mail: vblazek@pf.jcu.cz 

konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě 

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS

vyučované předměty:

  • GIS v praxi (GISP)
  • GIS a dálkový průzkum země (NDPG)
  • Rozšiřující GIS (RGIS)

CURRICULUM VITAE

od 2018

doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2006 - 2011

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - přírodopis a pěstitelství).

 

ZAMĚSTNÁNÍ

od 2018 

vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2014 - 2018

externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2012 - 2018

regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor informačních systémů

 

Další aktivity

Člen komise Smart Region Jižní Čechy

Šéf trenér  Orientační sporty Písek

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Mapový portál Encyklopedie Českých Budějovic [online]. České Budějovice: Regioskop, z.s.p.o. / NEBE, 2016 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://arcg.is/0qL99W

BLAŽEK, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Bildern. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 171 s. ISBN 978-80-904100-6-0.

BLAŽEK, V., ed. Veränderung des Böhmerwaldes: in Statistik. 1. deutsche Aufg. České Budějovice: Nebe, [2013]. 163 s. ISBN 978-80-904100-5-3.


GRANTY

Spoluřešitel - Inovace přípravy učitelů pro praxi - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

Spoluřešitel - Podpora rozvoje digitální gramotnosti - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366