Celoživotní vzdělávání


Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro základní školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro střední školy 

 

Vážení studenti, případní zájemci o studium zeměpisu pro střední školy:

KGE PF JU v případě dostatečného zájmu chce otevřít rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu pro střední školy od letního semestru akademického roku 2016/2017. Uchazeči o případné studium si mohou podat přihlášku na oddělení celoživotního vzdělávání do 30. 11. 2016. Přihlásit se mohou i ti uchazeči, kteří plánují ukončit magisterské studium zeměpisu pro základní školy v letním termínu státních závěrečných zkoušek akademického roku 2016/2017.

Za KGE PF JU  
Jiří Rypl