Mgr. Jan Dvořák


tel: +420 387 773 035 
e-mail: jandvorak@pf.jcu.cz 
konzultační hodiny: po domluvě emailem

zaměření: geografické informační systémy, didaktika GIS, didaktika geografie  

 

vyučované předměty: 

  • Výpočetní technika v geografii 
  • Úvod do geografických informačních systémů  
  • GIS ve výuce zeměpisu
  • Sociální geografie I (geografie obyvatelstva, demografie, geografie průmyslu) 
  • Průběžná pedagogická praxe, Souvislá pedagogická praxe 
  • Terénní cvičení z kartografie a geodézie    

 


CURRICULUM VITAE 


Vzdělání: 

2015 - 2016  

DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách.

2008–2014

Magisterské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor: Učitelství zeměpisu a tělesné výchovy a sportu pro 2. stupeň základních škol).  

 

Zaměstnání

od 2015 

Vyučující na Gymnáziu České Budějovice, Česká 64. Aprobace Z - Tv.

od 2014

Lektor na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

 

Další aktivity

2014  

(lektor) - Příměstský tábor PF JU - Zvídavý Zvěd. Staň se vědcem aneb věda není nuda (21. – 25. červenec).

2014  

(lektor) - Zeměpisné badatelské dny KGE PF JU v Českých Budějovicích (18. – 20. červen).

2014  

lektor aktivity KGE PF JU s názvem Geocaching ve výuce zeměpisu v rámci Pedagogických dnů PF JU v Českých Budějovicích (23. – 24. duben).

2013-2014  

(lektor) - Třídenní tábor v ZOO Hluboká nad Vltavou.

   


PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186.

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7

Karvánková, P., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování zeměpisu. Sbírka úloh implementujících badatelsky orientované vyučování v hodinách zeměpisu. Projekt scienceZOOM2 popularizace VaV. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 178 s.

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9 

 


GRANTY

2014-2015  

kreativní manager a mentor pedagogů v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0002 „ScienceZOOM2 popularizace VaV“.

2013–2014  

(spoluřešitel projektu za PF JU) - „Environmentální ekologické vydavatelství“ podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR. Hlavní řešitel projektu Camapanula, o. s.

2013–2014  

(spoluřešitel projektu za PF JU) – „Invazní druhy rostlin v CHÚ a EVL Jihočeského kraje“. Projekt podpořený z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Tvorba krajiny a podpora biodiverzity.