Pracovníci katedry geografie


 

Vedoucí katedry

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - pověřený vedením katedry

tel: +420 38 777 30 62, e-mail: kraft@pf.jcu.cz

 

Tajemník katedry

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

tel: +420 38 777 30 59, e-mail: rypl@pf.jcu.cz

 

Administrativa

Hana Malíková - sekretářka

tel: +420 38 777 30 60, fax: +420 38 731 21 94, e-mail: hmalikova@pf.jcu.cz


Akademičtí pracovníci

 

Docenti

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 62, e-mail: kraft@pf.jcu.cz

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.  tel: +420 387 773 058, e-mail: kubes@pf.jcu.cz 

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 98, e-mail: dpopjakova@pf.jcu.cz

 

Odborní asistenti

Mgr. Vojtěch Blažek  tel: +420 387 773 035, e-mail: vblazek@pf.jcu.cz 

Mgr. Jan Dvořák  tel: +420 387 773 035, e-mail: jandvorak@pf.jcu.cz 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 63, e-mail: karvanko@pf.jcu.cz

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 61, e-mail: anovacek@pf.jcu.cz

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 59, e-mail: rypl@pf.jcu.cz

Mgr. Michal Staněk  tel: +420 38 777 30 60, e-mail: mstanek@pf.jcu.cz

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  tel: +420 38 777 30 62, e-mail: vancura@pf.jcu.cz

 


Pracovníci jiných součástí PF JU vyučující na KGE

 

Mgr. Simona DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. (Katedra biologie PF JU) - (mateřská dovolená)

e-mail: skralickova@pf.jcu.cz

zaměření: geologie

 

PhDr. et PaedDr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D. (Historický ústav FF JU)

e-mail: maxim@ff.jcu.cz

zaměření: historická geografie 

 


Externí pracovníci

 

RNDr. Roman KÖSSL (ZOO Hluboká nad Vltavou)

e-mail: kossl@zoo-ohrada.cz

zaměření: biogeografie 

 

prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

e-mail: mladek@pf.jcu.cz

zaměření: demografické struktury a procesy, geografie průmyslu

 

RNDr. Jan PILEČEK, Ph.D. 

e-mail: jpilecek@pf.jcu.cz 

zaměření: periferní oblasti, sociální a lidský kapitál, regionální rozvoj, strukturální fondy

 

RNDr. Růžena ŠTEMBERKOVÁ (rektorát JU)

e-mail: ruzena.stemberkova@seznam.cz

zaměření: geografie cestovního ruchu

 

Ing. Bc. Miloš TICHÝ (Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti)

e-mail: mtichy@klet.cz

zaměření: planetární geografie, astronomie