PF JU - Katedra geografie

Příměstské tábory Zvídavý Zvěd... aneb věda není nuda III. a IV.


V návaznosti na úspěšné dva předchozí běhy příměstského tábora Zvídavý zVěd… aneb věda není nuda, realizovala katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích v rámci projektu scienceZOOM2 další dva letní běhy tohoto úspěšného tábora.
40 malých zvídavých vědců se zúčastnilo příměstských táborů PF JU zaměřených na badatelsky orientované vyučování (BOV) přírodovědných a technických oborů

Ve dnech 6. 7. - 10. 7. 2015 a 27.7. - 31.7. 2015 proběhly v rámci realizace projektu scienceZOOM2, který je zaměřen na popularizaci VaV přírodovědných a technických oborů, další dva příměstské tábory PF JU v Českých Budějovicích. 
Celkem 40 žáků ZŠ/SŠ se vždy na jeden týden proměnilo ve vědecké pracovníky, "malé zvídavé vědce", bádající v oblastech zeměpisu, hudební vědy, biologie, biogeografie, astronomie, fyziky, technické výchovy a historie.

Příměstské tábory byly zacíleny na implementaci metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování přírodovědných a technických oborů. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách přírodovědně zaměřených předmětů umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

Programy příměstských táborů byly koncipovány tak, aby zahrnovaly co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci. Program obou letních běhů příměstských táborů byl téměř shodný. 
Více informací o programu jednotlivých táborových dnů včetně videozáznamu naleznete na: http://www.pf.jcu.cz/misc/zvidavy_zved_2015_ts.php?var=print

Zároveň můžete zhlédnout zajímavá videa a fotografie z aktivit Jihočeského muzea, které se podílelo na realizaci posledních táborových dnů, které se konaly na Památníku Jana Žižky v Trocnově. Materiály naleznete na: http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/udalo-se-1/cesta-do-praveku-trocnov.html 

Hlavní koordinátor tábora: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Kreativní manažeři projektu scienceZOOM2: Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.