Diplomová práce Mgr. Jana Dvořáka získala cenu děkana PF JU


CENU DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU ZA MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ROCE 2014 získala také diplomová práce Jana Dvořáka (Učitelství Z-TV) na téma: Využitelnost geocachingu ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ (s praktickou ukázkou při výuce místního regionu Dačicko)
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
Konzultant práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Komise ocenila zejména didaktickou stránku diplomové práce, v níž se autorovi podařilo rozpracovat jak obecné, tak originální praktické možnosti geocachingu při výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Autorovi se podařilo skloubit vědecký styl psaní textu s jasnou a srozumitelnou formulací závěrů a doporučeními pro pedagogickou praxi.

Tímto Mgr. Janu Dvořákovi gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci katedry geografie PF JU.
Více informací naleznete také na:
http://www.pf.jcu.cz/misc/cena_dekana_2014.php