Výroční konference České geografické společnosti v roce 2016 v Českých Budějovicích


Vážené členky a vážení členové České geografické společnosti, vážení přátelé geografie,

od loňského XXIII. sjezdu České geografické společnosti a 16. Kongresu slovenskej geografickej spoločnosti konaných v Praze již uplynul rok. Dovolte mi proto, abych Vás co nejsrdečněji pozval na další výroční konferenci České geografické společnosti, která se bude konat v příštím roce v malebné jihočeské metropoli, Českých Budějovicích. Výroční konferenci bude organizovat jihočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou geografie PF JU v Českých Budějovicích, kde má pobočka již tradičně své institucionální zázemí.

Výroční konference se bude konat ve dnech 5. – 7. září 2016 v prostorech kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V určitém duchu tak bude výroční konference navazovat na XXI. sjezd ČGS, který se zde konal v roce 2006. Řada z nás má na tento sjezd dodnes jistě velmi pozitivní vzpomínky.

Hlavním mottem výroční konference bude „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“. V dnešním dynamicky se měnícím světě by měla geografie hrát významnější úlohu, měla by být více otevřená, kritická, aplikační a zároveň více spolupracovat s dalšími vědními obory. Doufáme, že se nám na výroční konferenci ČGS v Českých Budějovicích podaří náš vědní obor prezentovat přesně takto. V tomto duchu bude organizováno plenární zasedání a diskuse u kulatých stolů.

Kromě již tradičních přednáškových a diskusních bloků bude součástí výroční konference další program - zasedání jednotlivých sekcí ČGS, soutěž studentských prací a exkurze po okolí atd.. Naším cílem bude připravit pro všechny účastníky cenově dostupnou a smysluplnou konferenci v příjemném prostředí a přátelském duchu. Doufáme, že se nám podaří do Českých Budějovic nalákat jak erudované osobnosti naší i zahraniční geografie, tak i mladší kolegy, kteří v našem oboru teprve začínají působit. Zároveň doufáme, že výroční konference konaná v roce 2016 Českých Budějovicích bude mít stejně pozitivní ohlasy jako konference předchozí. Těšíme se na viděnou v Českých Budějovicích.

Za organizační výbor konference

RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 


Více informací o organizaci konference naleznete ZDE
Správu o konani konference "Kolejka, J. (2016): Co přinesla Výroční konference České geografické společnosti 2016. Informace čgs 35/2, s. 50-52" naleznete ZDE
Sborník příspěvků z konference naleznete ZDE.