Informace pro studenty, kteří si nechávají uznávat předměty


KGE PF JU uznává předměty, které byly zakončeny zápočtem nebo zkouškou, která byla klasifikována nejhůře známkou výborně mínus. Předměty, které byly klasifikovány známkou nejhůře velmi dobře mínus student znovu absolvuje s tím, že v rámci předmětu zpracuje semestrální práci v rozsahu cca. 10 – 15 stran. Předměty, které byly klasifikovány známkou dobře student absolvuje v plném rozsahu včetně cvičení.

Za KGE Jiří Rypl