PF JU - Katedra geografie

Konzultace ohledně zadání DP


Konzultace k zadáním DP s jednotlivými učiteli na KGE pro 1. ročník navazujícího studia probíhají do 9. listopadu 2015. 

KGE