Filozofie pro děti - seminář pro učitele z praxe


Dne 7. 11. 2015 pořádá KGE PF JU ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s. praktický seminář pro učitele zeměpisu na téma Filozofie pro děti_Velké otázky o světě.

Místo konání: KGE PF JU, 4. patro, místnost J406
Čas konání: 9 - 17hod. 

Seminář Velké otázky o světě, na kterém Vás seznámíme s metodou filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (a to nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Na semináři budete mít příležitost „filozofovat“ a získat základní představu o této metodě. 

Lektoři semináře: 
RNDr. Jana Kubelková, Ph.D., Člověk v tísni, o.p.s. 
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., KGE PF JU

Přihlášení účastníků možné (do 4. 11. 2015) na email: karvanko@pf.jcu.cz