PF JU - Katedra geografie

Diplomový seminář 9. a 10. 12. 2015


Diplomový seminář 9. a 10. 12. v plánovaném čase proběhne beze změny. Ačkoliv je ve čtvrtek 10.12. od 13:00 děkanské volno, bylo by obtížné hledat pro diplomový seminář náhradní termín, proto jeho výuka i ve čtvrtek bude.

Za KGE Aleš Nováček