PF JU - Katedra geografie

Termín odevzdání kvalifikačních prací 


Informace pro studenty všech geografických oborů na KGE PF JU, kteří chtějí v únorovém termínu státních závěrečných zkoušek obhajovat své kvalifikační práce: Kvalifikační práce je potřeba odevzdat nejpozději 08.01.2016 do 12.00 hod. na sekretariátě KGE pí. Malíkové. 

KGE