PF JU - Katedra geografie

Informace pro studenty - SZZ srpen 2016


KGE PF JU oznamuje všem studentům končících ročníků, že v srpnovém termínu SZZ se uskuteční státní závěrečné zkoušky ve všech geografických oborech studovaných na KGE PF JU. 

KGE